Wszyscy jesteśmy człekozwierzami – półkolonie artystyczne – fotorelacja

28.06-9.07 2021 r.

Wszyscy jesteśmy człekozwierzami – półkolonie artystyczne – fotorelacja

DZIEŃ 1

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 2

fot. archiwum WOAK

DZIEŃ 3

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 4

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 5

fot. archiwum WOAK

DZIEŃ 6

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 7

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 8

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 9

fot. archiwum WOAK

 

DZIEŃ 10

fot. archiwum WOAK

 

Koniec