Warsztaty do wyboru
(liczebność grup ograniczona)

  Igor Fijałkowski – Podstawy tworzenia marionetki i odkrywanie sekretów animacji.

Każdy jest w stanie stworzyć najbardziej metaforyczną, ale też najtrudniejszą konstrukcyjnie, lalkę teatralną, czyli marionetkę. Udowodni to Igor Fijałkowski w przystępny sposób przeprowadzając przez kolejne etapy tworzenia lalki na niciach. Warsztaty konstrukcyjne będą połączone z podstawami sztuki animacji. Dzięki wskazówkom prowadzącego osoby uczestniczące w warsztatach nadadzą charakter sceniczny stworzonym przez siebie formom.

Igor Fijałkowski – artysta, scenograf, plastyk, instruktor teatralny, aktor ze specjalizacją lalkarską, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (dawna PWST im. L. Solskiego), Filia we Wrocławiu. W 2015 roku został zatrudniony jako aktor w poznańskim Teatrze Animacji, w którym dorastał i pod opieką swojego taty uczył się teatru oraz konstrukcji lalek. Wielbiciel teatru absurdu, makabreski i Finlandii, fan twórczości Shauna Tana. Tworzy swój autorski Teatr Gili-Gili, w którym realizuje warsztaty i spektakle dla dzieci. Sam tworzy w nim lalki, pisze scenariusze oraz reżyseruje. Ciekawy nowych, twórczych wyzwań, z którymi może się zmierzyć.

 Piotr Pawłowski – Wstęp do improwizacji teatralnej.

Wokół zjawiska teatru impro narosło wiele mitów i wyobrażeń. Biorąc udział w warsztatach z improwizacji teatralnej osoby uczestniczące w zajęciach odkryją, czym jest ta dziedzina sztuki i co można z jej pomocą osiągnąć. Rozwiną umiejętności składające się na warsztat improwizatorski – na scenie i poza nią. Celem spotkania jest dążenie do świadomego doskonalenia się w improwizacji teatralnej oraz korzystania z tej metody również w swojej pracy.

 Piotr Pawłowski – improwizator z dziewięcioletnim stażem (Kolektyw TERAZ, Teatr Reset, Thornet), od 7 lat instruktor improwizacji teatralnej, najpierw w Teatrze Szpila przy I LO w Toruniu, później także w grupach dorosłych w Centrum Kultury Dwór Artusa. Od 5 lat dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO!

  Katarzyna Peplinska-Pietrzak – Sztuka włączania. O dostępności teatru dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność to proces, który możemy zacząć tu i teraz, z zasobami, które już mamy. Podczas warsztatów przyjrzymy się sposobom włączania osób z niepełnosprawnościami w warsztaty teatralne oraz potencjałowi różnorodności. Zastanowimy się, czym może być projektowanie uniwersalne w teatrze i twórczości. Porozmawiamy o barierach, jakich mogą doświadczać na naszych zajęciach osoby niewidome, głuche i z niepełnosprawnością ruchu oraz zastanowimy się, jak twórczo możemy im przeciwdziałać. Osoby uczestniczące w spotkaniu zostaną zaproszone do udziału w działaniach teatralnych, które mogą stać się inspiracją do pisania własnych scenariuszy. Wspólnie twórzmy bardziej otwarty i przyjaznych dla wszystkich teatr.

 Katarzyna Peplińska-Pietrzak – pedagożka teatru, koordynatorka i trenerka dostępności, performerka, absolwentka wiedzy o teatrze oraz performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także dwuletniego kursu choreografii eksperymentalnej organizowanego przez Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Fundację Burdąg. Pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy. Tworzy programy twórcze i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Działa w obszarze innowacji społecznych, prowadząc autorskie projekty artystyczno-edukacyjne włączające osoby z niepełnosprawnościami: Zmysły w ruchu. Model choreografii dla osób niewidomych, Teatr: laboratorium zmysłów, Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze. Członkini Sieci Liderek i Liderów Dostępności zainicjowanej przez Fundację Kultury bez Barier.

 

   POWRÓT NA STRONĘ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM