O nas

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

  • Ośrodek inicjuje i realizuje przedsięwzięcia kulturotwórcze, wspiera działania kulturalne w środowiskach lokalnych, zwłaszcza amatorską twórczość artystyczną i edukację kulturalną.

  • Ośrodek organizuje przeglądy i inne prezentacje dokonań twórców amatorów, inspiruje ich do twórczych działań i promuje ich osiągnięcia.

  • Ośrodek wspiera w sferze merytorycznej i metodycznej instytucje kultury i innych organizatorów działalności kulturalnej w województwie kujawsko-pomorskim, współuczestniczy w projektowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, organizuje szkolenia, warsztaty, kursy podnoszące kwalifikacje osób prowadzących działalność kulturalną, zwłaszcza instruktorów artystycznych.

  • Ośrodek realizuje projekty z dziedziny edukacji kulturalnej.

  • Ośrodek popularyzuje dziedzictwo kulturowe regionu.

  • Ośrodek współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w sferze kultury, administracją samorządową i państwową, placówkami oświatowymi, uczelniami i mediami.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 652 27 55, 652 20 27, 652 27 18
657 02 90, 652 20 28

e-mail: woak@woak.torun.pl

Bank: MILLENNIUM 
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253

NIP: 9561223699

REGON: 871238709

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
honoruje Kartę Dużej Rodziny

KDR_zal_4

Posiadacze takiej karty objęci są 25% zniżką
na opłaty za warsztaty, kursy i szkolenia.
Zniżka nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.

Kadra

DYREKTOR

Jerzy Rochowiak

e-mail: jerzy.rochowiak@woak.torun.pl

 

Z-CA DYREKTORA

Małgorzata Gardzioła

e-mail: malgorzata.gardziola@woak.torun.pl

 

SEKRETARIAT

Marzenna Szymecka

specjalista ds. sekretariatu i kadr
e-mail: marzenna.szymecka@woak.torun.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

Barbara Gościńska

główna księgowa
e-mail: barbara.goscinska@woak.torun.pl

Arleta Prochera

specjalista ds. księgowości
e-mail: arleta.prochera@woak.torun.pl

 

INFORMACJA KULTURALNA

Kamil Hoffmann
specjalista ds. informacji
e-mail: kamil.hoffmann@woak.torun.pl

 

ADMINISTRATOR STRONY

Robert Marszałkowski
specjalista ds. informatyki
e-mail: robert.marszalkowski@woak.torun.pl

 

DZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Alicja Usowicz

kierownik Działu, główny specjalista
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl

Erwin Regosz

główny specjalista ds. muzyki
e-mail: erwin.regosz@woak.torun.pl

Agnieszka Zakrzewska

specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl

 

DZIAŁ REALIZACJI INICJATYW
KULTURALNYCH

Barbara Płaneta

kierownik Działu, główny specjalista
e-mail: barbara.planeta@woak.torun.pl

Monika Bojarska

specjalista ds. grafiki
e-mail: monika.bojarska@woak.torun.pl

Karolina Fordońska

instruktor
ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych

e-mail: karolina.fordonska@woak.torun.pl

Stanisław Jasiński

specjalista ds. fotografii
e-mail: stanislaw.jasinski@woak.torun.pl

Wojciech Budny

instruktor ds. filmu

Jerzy Derkowski

instruktor ds. Orkiestry Dętej

Stanisław Daszkowski

instruktor ds. Orkiestry Dętej

Tomasz Mirowski

instruktor ds. Orkiestry Dętej

Paweł Jankowski

instruktor ds. Chóru Męskiego Copernicus

DZIAŁ TECHNICZNY

Marek Kantorski

kierownik Działu
e-mail: marek.kantorski@woak.torun.pl

Danuta Lemanik

główny specjalista ds. administracji
e-mail: danuta.lemanik@woak.torun.pl

Henryk Marynowski

operator urządzeń technicznych

Dariusz Mejger

operator urządzeń technicznych

Danuta Wroniecka

mistrz krawcowa w kostiumerni

Małgorzata Siemianowska

pracownik gospodarczy

Beata Sierocka

pracownik gospodarczy

 

SPECJALISTA DS. OBRONNYCH

Miron Wrzesiński

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych