KADRY KULTURY

     

KADRY KULTURY

 
 

13.06.2023, godz. 10.00

Robimy Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury! spotkanie sieciujące


 
Przy stole siedzą osoby i rozmawiają ze sobą. Kobieta podnosi filiżankę, mężczyzna gestykuluje.
22.06.2023 r., godz. 11:00

Śniadania czwartkowe #3 – O komunikacji z dziećmi