Formularz 25 marca – godz. 12.00 – 15.00
warsztaty dla klas IV-VI

Formularz 25 marca – godz. 12.00 – 15.00
warsztaty dla klas IV-VI

REJESTRACJA

JA, czyli kto?
TYDZIEŃ TEATRU

25 marca - godz. 12.00 - 15.00

warsztaty dla klas IV-VI


Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.
Wszystkie pola z gwiazdką (*) są wymagane.

1. Osoba dorosła (opiekun)

Imię i nazwisko*:     
Szkoła, klasa*:         
Kod pocztowy*:       
Miejscowość*:         
Telefon*:                     
E-mail*:                       


2. Plik z danymi grupy -


3. INFORMACJE DODATKOWE:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) „Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
7) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

- *Oświadczam, że regulamin warsztatów jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/moich podopiecznych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji warsztatów, których organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) zgodnie z (RODO art. 6 ust. 1 lit b).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych dzieci jest warunkiem zawarcia umowy.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/moich podopiecznych) w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie warsztatów. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez WOAK-u
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/moich podopiecznych) na portalach społecznościowych Ośrodka (facebook, google+, youtube, twitter, instagram, flickr, itp.) oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl
TAK

NIE

- *Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody na nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej.
TAK

NIE

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"

"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."
Proszę sprawdzić wiadomość w skrzynce odbiorczej lub spam