Zróbmy sobie teatr!
– cykl warsztatów dla miłośników teatru
spotkanie III
18-19 kwietnia 2020 r.

Zróbmy sobie teatr!
– cykl warsztatów dla miłośników teatru
spotkanie III

Muzyka w teatrze

 

fot. archiwum WOAK

 

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w całym cyklu bądź w pojedynczych warsztatach, w zależności od potrzeb.
Za udział w całym cyklu – cena promocyjna!

Adresaci:

Pasjonaci teatru, nauczyciele, animatorzy, studenci, młodzież, instruktorzy teatralni, terapeuci zajęciowi, bibliotekarze, pracownicy świetlic środowiskowych, wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem metod i narzędzi teatralnych oraz rozwojem swojego warsztatu teatralnego.

Cel:

Praktyczne poznanie różnorodnych narzędzi i metod potrzebnych w pracy z grupą teatralną. Przećwiczenie w warunkach warsztatowych kolejnych etapów budowania widowiska teatralnego. Zdobycie bądź uzupełnienie wiedzy dotyczącej budowania spektaklu teatralnego, rozwinięcie umiejętności teatralnych, zdobycie inspiracji do pracy.

Program:

Warsztaty rozpoczniemy od rozgrzewki muzycznej, poznając przy tym jej wyjątkowe funkcje: relaksację i masaż dźwiękiem, skupienie uwagi, wejście w kontakt ze swoim ciałem i emocjami, pobudzenie wyobraźni ruchowej i muzycznej, improwizacja muzyczna. Poznamy także proste ćwiczenia głosowe – wydawanie dźwięku razem i osobno, dostrajanie się, a także ćwiczenia integracyjne. W trakcie ćwiczeń zbudujemy tło muzyczne z dźwięków przez nas wydawanych, poznamy także zasadę kontrastu na scenie. Opierając się ma konkretnych przykładach, przyjrzymy się, jaką funkcję może pełnić muzyka w teatrze i jaką formę może ona przyjąć. Stworzymy własne instalacje dźwiękowe na zadane tematy.

Każdy z uczestników otrzyma wcześniej tekst dramatyczny i będzie poproszony o jego opracowanie muzyczne (określenie gdzie i dlaczego ma się pojawić konkretny utwór, dźwięk). W trakcie zajęć będziemy opowiadać o swoich pomysłach, prezentować wybrane utwory muzyczne i zastanawiać się nad tym, jak muzyka może funkcjonować w spektaklu teatralnym.

Uczestnicy będą mieli możliwość porozmawiania z prowadzącym i z grupą o aktualnych projektach teatralnych nad którymi pracują, podzielenia się swoimi pomysłami i wątpliwościami dotyczącymi oprawy muzycznej tych projektów, wspólnego zastanowienia się nad znalezieniem najlepszych rozwiązań. 

Prowadzący:

Mateusz Przyłęcki – aktor, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczestniczył także w zajęciach Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jako aktor współpracował z krakowskimi teatrami – Łaźnia Nowa, Teatr Ludowy, Teatr Parawan. Spektakle w jego reżyserii można oglądać w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Kana w Szczecinie, Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, Teatrze Ludowym w Krakowie. Jego spektakl Mglisty Billy otrzymał trzy nagrody na międzynarodowych festiwalach teatralnych. Jest także reżyserem spektakli dla dzieci i młodzieży. W 2017 roku wyreżyserował spektakl Trik Patricka w Teatrze Ludowym w Krakowie realizowany w ramach konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

Harmonogram:

sobota 18 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)
niedziela 19 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 64 godz. dydaktyczne (16 godz. każde spotkanie)

KIEDY 18-19 kwietnia 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 10 kwietnia 2020 r.
MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł za każde spotkanie
lub 550 zł za udział w całym cyklu

WIĘCEJ INFORMACJI:

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH