Żegnamy Piotra Krajniaka

Żegnamy Piotra Krajniaka

Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
w latach 1995-2006

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie składają pracownicy WOAK