Wystawa sekcji plastycznej
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
27 maja 2017 r.

27 – 31 maja 2017 r.

Wystawa sekcji plastycznej
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Galeria zdjęć z wernisażu
fot. Jerzy Rochowiak

 

Wystawa Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
więcej...

 

W Galerii Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu 27 maja odbył się wernisaż wystawy podsumowującej rok akademicki 2016/2017 Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Grono słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczących w cotygodniowych zajęciach w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu liczy pięćdziesiąt trzy osoby amatorsko zajmujące się malarstwem, rysunkiem, kolażem, witrażem… Swoje umiejętności rozwijają pod kierunkiem Marii Serwińskiej-Guttfeld i Wojciecha Ociesy. Uczą się rozwiązywania problemów plastycznych, posługiwania się wybranymi technikami, zdobywają wiedzę o sztuce współczesnej i dawnej. Rysują i malują podczas zajęć, a także w domowych pracowniach, w plenerze. Przynoszą na zajęcia obrazy, nad którymi pracują, omawiają je, nawzajem się inspirują.

Wystawa, którą w Galerii Spotkań Ośrodka 27 maja podsumowali kończący się rok akademicki była zróżnicowana ze względu na liczbę uczestników, z których większość prezentowała dwie prace, wielość technik plastycznych, w których zostały one wykonane oraz tematykę.  

Pośród technik przeważały malarskie: obrazy malowane akrylami i olejami. Były też rysunki ołówkiem, sepią, węglem, a nawet… kawą. Po raz pierwszy pojawiły się kolaże i witraże.

Najliczniejsze były na wystawie tzw. martwe natury: kompozycje przedmiotów, ściętych kwiatów. Były portrety, zarówno rysunkowe szkice i studia, jak i malarskie przedstawienia wizerunków osób i zwierząt. Były krajobrazy: natury, z przewagą uroczych zakątków leśnych i nadwodnych, zarówno rodzimych, zaobserwowanych w naszym regionie, jak i nadmorskich czy górskich. Były reminiscencje z podróży. Były przedstawienia architektury, zarówno zbliżenia wybranych obiektów, jak i panoramy. Znalazły się na wystawie obrazy inspirowane znanymi dziełami sztuki.

Zróżnicowanie ekspozycji daje wyobrażenie o rozległości  artystycznych zainteresowań autorów. Wspólne wydaje się pokazywanym pracom uwidocznione dążenie twórców do jak największej sprawności – z nadzieją na doskonałość. To dążenie ma u podstaw pokorę wobec sztuki i potrzebę poszukiwań, nie tylko nowych rozwiązań, ale i wyrażania poprzez plastykę samych siebie, swoich osobowości.

W pokazywanych pracach można dostrzec uzewnętrznianie upodobań czy wręcz postaw estetycznych. Każdy obraz można przyjąć jako krok ku drugiemu człowiekowi, stworzenie okoliczności sprzyjających spotkaniu. Właśnie w spotkaniu zawiera się urok majowej wystawy, otoczonej radością twórców z amatorskiego zajmowania się sztuką. Ta radość jest zachętą do sztuki, do podejmowania kolejnych wysiłków.

O autorach obrazów należy powiedzieć, że są osobami o wielkiej inwencji, pracowitymi i skromnymi. Z uwagą wsłuchują się w to, co o ich pracach mówią inni – a, jak się okazuje, oglądający nader chętnie dzielą się spostrzeżeniami, uwagami, przemyśleniami.

Majowa wystawa – podobnie jak poprzednie, w minionych latach podsumowujące cykle twórczych spotkań – była artystycznym spotkaniem, które wzbudziło spore zainteresowanie miłośników sztuki, którzy uważnie oglądali obrazy i z życzliwością o nich rozmawiali. Eksponowane prace okazały się im bliskie; zaciekawiały, poruszały a niektóre wzruszały.


 

 

Zbliżający się koniec roku akademickiego to czas prezentacji owoców dziewięciomiesięcznej pracy słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawa podsumowująca rok akademicki 2016/17 prezentowana będzie w Galerii Spotkań WOAK. Wernisaż zaplanowany jest na sobotę 27 maja na godzinę 12.00. Na ekspozycję złoży się około stu pięćdziesięciu prac blisko siedemdziesięciu artystów amatorów skupionych w pięciu grupach sekcji plastycznej TUTW.

Sekcja plastyczna Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury od kilkunastu lat. Słuchacze pod kierunkiem Marii Serwińskiej-Guttfeld i Wojciecha Ociesy tworzą prace malarskie i rysunki z roku na rok doskonaląc swój warsztat i formując własny, indywidualny styl.

Tegoroczna wystawa jest szóstą z kolei prezentacją dorobku twórczego słuchaczy TUTW. Poprzednie ekspozycje zachwycały różnorodnością artystycznych spojrzeń, bogactwem fascynacji i wielością podejmowanych tematów. Silne piętno na ostatecznym kształcie pokazywanych obrazów zdają się też odciskać „profesorowie” prowadzący zajęcia.

Wystawę można zwiedzać do 31 maja.

Wstęp wolny.

 

Zaproszenie na wystawę słuchaczy sekcji plastycznej TUTW 2017

KIEDY 27 maja 2017 r.
MIEJSCE Galeria Spotkań WOAK Toruń