Wystawa – Majowe

Wernisaż 9 maja 2013 r.

Plakat

Wystawa – Majowe

Wystawa jest współorganizowanana przez WOAK oraz Zakład Plastyki Intermedialnej UMK.

MAJOWE
wernisaż wystawy
w Galerii Spotkań WOAK

9 maja 2013r.

fot. Stanisław Jasiński i Anna Pesta

fot. Anna Pesta

Stanisław Jasiński

Kalmera
 
 
Plakat

 

MIEJSCE WOAK