Wystawa fotografii Maryany Klochko

Wernisaż 8 maja 2014 r.

Zaproszenie

Wystawa fotografii Maryany Klochko

Zaproszenie

Fotografie młodej Ukrainy

 

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza otwarcie wystawy fotografii młodej ukraińskiej artystki Maryany Klochko, które odbędzie się w czwartek, 8 maja o godzinie 1800 w Galerii Spotkań WOAK przy ul. Szpitalnej 8. Ekspozycja powstała we współpracy z Zakładem Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w ramach Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spotkań GiARTino – Ogród Sztuki.

Mariana Klochko urodziła się w Łopatynie w obwodzie lwowskim w 1992 roku. Jest studentką Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się fotografią artystyczną i reporterską. Jej artystyczne poszukiwania skierowane są przede wszystkim na człowieka i relacje pomiędzy doświadczeniem wewnętrznym i obecnością w świecie.

Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną też performance przygotowane przez Yarynę Shumską, Justynę Piotrowską, Natalię Reszkę i Danutę Nawrocką. Natomiast lwowski malarz i performer młodego pokolenia Arsen Bereza pokaże dokumentację fotograficzną i filmową z realizowanych na Ukrainie działań artystycznych.

Yaryna Shumska urodziła się w 1989 roku we Lwowie. W 2012 r. ukończyła Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych, katedrę malarstwa monumentalnego. Zajmuje się malarstwem, performancem, instalacją i tańcem. Brała udział w międzynarodowych warsztatach sztuki w przestrzeni publicznej we Lwowe, Lublinie i Sokołowsku oraz w wielu festiwalach i akcjach artystycznych w całej Europie. W 2013 roku była stypendystką programu Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce. W swoich pracach opiera się na stałym ruchu i współdziałaniu zjawisk, które towarzyszą działaniom człowieka; wewnętrznych stanach emocjonalnych, pamięci, tym co formuje człowieka, buduje i zmienia jego stosunek do świata.

Natalia Reszka i Justyna Piotrowska ukończyły Wydział Sztuk Pięknych UMK w ubiegłym roku. Swoje performance pokazywały w Galerii Spotkań WOAK podczas wystaw Last minute i Majowe. Poszukiwania artystyczne Natalii Reszki koncentrują się obecnie wokół estetyki codzienności, natomiast Justyna Piotrowska …w działaniach performatywnych dotyka pogranicza obrzydzenia, bólu, zmysłowości, a także prób przekroczenia granic ciała.

Po raz pierwszy w przestrzeni przy ulicy Szpitalnej zaprezentowany zostanie performance Danuty Nawrockiej – absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracowni Mieczysława Wiśniewskiego (1990 r.). Artystka zajmuje się zarówno performancem, jak i malarstwem, rysunkiem, instalacją i sztuką wideo. Jest także kustoszem Galerii w Ratuszu i Galerii Miejskiej w Inowrocławiu.

Arsen Bereza urodził się we Lwowie w 1989 roku. Ukończył malarstwo na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Jego prace wystawiane były dotąd głównie na Ukrainie (m.in. we Lwowie i Żółkwi). W 2013 roku wziął udział w IV Międzynarodowym Plenerze Ikonopisarskim w Nowicy w Beskidzie Niskim.

Wystawa Maryany Klochko i towarzyszące jej wydarzenia są częścią Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spotkań GiARTino – Ogród Sztuki, którego organizatorami są Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i Zakład Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W spotkaniach GiARTino udział biorą toruńscy artyści, studenci Wydziału Sztuk Pięknych, a także goście z Ukrainy: Maryana Klochko, Natalia Reznikova, Yaryna Shumska, Arsen Bereza, Danylo Kovach, Vasyl Savchenko oraz studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: Marta Antoniak, Kamila Grzybowska-Sosnowska i Dominik Stanisławski.

Opiekun projektu, prof. Marian Stępak pisze, że ideą przedsięwzięcia jest …wymiana doświadczeń studentów i artystów z różnych ośrodków akademickich, pracujących w różnych mediach. Spotkanie ma tym samym zasypywać podziały pomiędzy enklawami tradycjonalistów i tych, którzy operują nowymi środkami wypowiedzi.

Wystawa Maryany Klochko oraz prezentacje zaplanowane na wieczór 8 maja są kontynuacją interdyscyplinarnych przedsięwzięć współorganizowanych przez WOAK i Zakład Plastyki Intermedialnej UMK w latach ubiegłych: Last minute (2012) i Majowe (2013).

Wystawa Maryany Klochko
prezentowana będzie do 25 maja.

Wstęp wolny.

Galeria zdjęć z wernisażu
wystawy fotografii Maryany Klochko
Galeria Spotkań WOAK Toruń
i Zakład Plastyki Intermedialnej UMK
8 maja 2014 r.

fot. Stanisław Jasiński

Zakład Plastyki Intermedialnej UMK

MIEJSCE WOAK