Wystawa fotograficzna
10 - 30 września 2015 r.

Wernisaż wystawy – 10 września 2015

Wystawa fotograficzna

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Galerii Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu prezentowana będzie wystawa fotografii Macieja Kastnera  Ginące zawody województwa kujawsko-pomorskiego. Wernisaż wystawy – 10 września o godz. 17.30.

plakat

 

Dawne rzemiosła w staroświeckiej fotografii

Podczas wernisażu autor w formie krótkiego wykładu przedstawi ideę projektu oraz wykorzystane w pracy twórczej szlachetne techniki fotograficzne: cyjanotypię i gumę chromianową.

Maciej Kastner jest artystą fotografikiem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Znany jest przede wszystkim ze swego zamiłowania do historycznych i specjalnych technik fotograficznych, takich jak guma dwuchromianowa, carbo, olej, techniki żelazowe, mokra płyta. Wykorzystując te techniki, tworzy jednostkowe dzieła sztuki, gdyż nawet przy kopiowaniu tego samego negatywu wyjściowego powstają różniące się odbitki. Będąc prawdziwym miłośnikiem dawnych technik fotograficznych, stara się je na każdym kroku popularyzować: prowadzi warsztaty technik dwuchromianowych, wygłasza na ten temat wykłady i odczyty podczas pokazów, plenerów i konkursów.

Maciej Kastner ma w swoim dorobku 12 wystaw indywidualnych, uczestniczył też w 32 wystawach zbiorowych. Jest laureatem konkursów fotograficznych, zdobył m.in. Grand Prix w konkursie Grudziądz Foto 2005 za dyptyk Samotnie przez Starówkę, wyróżnienie w konkursie Remis 2009 w kategorii technik szlachetnych. Był stypendystą Prezydenta Grudziądza oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dzięki stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizował cykl fotogramów Ginące zawody województwa kujawsko-pomorskiego. O przedsięwzięciu tym pisze: Istotą projektu było stworzenie 41 fotogramów przedstawiających pracę wykonywaną przez mistrzów starych zawodów rzemieślniczych, które już niedługo mogą wymrzeć z powodu znikomego zapotrzebowania oraz kurczącej się kadry rękodzielnictwa tradycyjnego. Stworzona dokumentacja fotograficzna pokazuje walory historyczno-kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość rękodzieła, w którym kultura ta jest dokumentowana. Fotogramy wykonałem przy wykorzystaniu techniki indywidualnej, którą nazwałem cyjanogumą; jest to połączenie cyjanotypii (techniki żelazowej) i gumy (techniki chromianowej). Techniki te niewątpliwie należy zaliczyć do historycznych technik fotograficznych, dzisiaj już należących do zanikających technik i zawodów tradycyjnych fotografów. Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie kolekcji o walorach dokumentacyjnych, ale i promującej dziedzictwo kulturowe Pomorza i Kujaw. Projekt został w całości sfinansowany ze stypendium artystycznego, które otrzymałem od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r.

Wystawa będzie prezentowana do końca września. Na wystawę Macieja Kastnera oraz wykład Realizacja projektu i technika wykonania – wstęp wolny.

Dodaj komentarz

KIEDY 10 - 30 września 2015 r.
MIEJSCE GALERIA SPOTKAŃ WOAK