WOAK
poza siedzibą

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu obejmuje swoją działalnością całe województwo kujawsko-pomorskie. Ośrodek realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane z budżetu państwa, a także inne przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne we współpracy z placówkami kultury, szkołami i bibliotekami z województwa.   Instruktorzy artystyczni Ośrodka udzielają specjalistycznych konsultacji osobom i zespołom, wspierają organizatorów życia kulturalnego z województwa. Ośrodek podejmuje współpracę z … Czytaj dalej WOAK
poza siedzibą

WOAK
poza siedzibą

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu obejmuje swoją działalnością całe województwo kujawsko-pomorskie.

Ośrodek realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane z budżetu państwa, a także inne przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne we współpracy z placówkami kultury, szkołami i bibliotekami z województwa.  

Instruktorzy artystyczni Ośrodka udzielają specjalistycznych konsultacji osobom i zespołom, wspierają organizatorów życia kulturalnego z województwa.

Ośrodek podejmuje współpracę z placówkami kultury, szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi z województwa, wspierając je w działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych.

W Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinach muzyki, fotografii, filmu i teatru każdego roku uczestniczą osoby i zespoły z całego województwa uprawiające amatorsko twórczość artystyczną

Możliwe jest prowadzenie organizowanych przez Ośrodek warsztatów, szkoleń, ma także zajęć edukacyjnych w trybie wyjazdowym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego dla ukonstytuowanych grup uczestników po wcześniejszym ustaleniu warunków i szczegółów przedsięwzięcia.

 

 

26 lutego 2020 r. SP nr 35 w Toruniu
Wykład na temat historii fotografii podczas g
ali wręczenia
nagród w Lokalnym Konkursie Fotografii
,,Toruń – miasto harmonii czy kontrastów”.