Galeria zdjęć z warsztatów
fot. archiwum WOAK

 

Sztuka interesującego opowiadania historii jest umiejętnością, wokół której narosło wiele nieporozumień. Pomieszanie pojęć, różne i czasem sprzeczne ze sobą wskazówki stają się istną wieżą Babel. Dlatego odwołanie się do pojęcia naturalności jest najlepszym sposobem na pogodzenie odmiennych wyobrażeń o sztuce opowiadania, różnych oczekiwań nauczycieli, opiekunów i instruktorów.

Adresaci:
Aktorzy, nauczyciele, instruktorzy teatralni, opiekunowie recytatorów, zwłaszcza biorących udział w OKR.

Program:
Warsztaty ogniskują się wokół kwestii naturalności, gdyż ma ona znaczący wpływ na wiarygodność prezentacji. Na wstępie poruszymy temat wyboru utworów, jednego z najważniejszych elementów w przygotowaniu prezentacji. Zastanowimy się, czym jest i na czym polega interpretacja tekstu mówionego. Poznamy podstawy emisji głosu, zapoznamy się z umiejętnością stosowania różnych technik artykulacyjnych w prezentacji tekstu mówionego. Uczestnicy wraz z prowadzącym przeanalizują wzorce oddechowe, artykulacyjne i mimiczno-ruchowe, a także dowiedzą się, jak dokonać ich korekty w zależności od potrzeb. W ostatniej części warsztatów prezentowane będą ćwiczenia dykcyjne i intonacyjne oraz ćwiczenia wszechstronnej ekspresji głosu i ciała służące naturalnej umiejętności interesującego opowiadania historii.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Prowadzący:
Erwin Regosz
  – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną, prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu warsztatów i kursów, krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów Ja to mam szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję bardzo! współfinansowanych ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w 2014, 2015, 2017 i 2019 r. przez WOAK Toruń. Jest także współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

TERMIN ZGŁOSZEŃ do 23 lutego 2021 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:

Erwin Regosz
e-mail: erwin.regosz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55
kom. 607 234 568