Muzyka
12 marca 2022 r.

12 marca 2022 r.

ADRESACI:
Zapraszamy nauczycieli, instruktorów teatralnych, opiekunów recytatorów, zwłaszcza biorących udział w konkursach recytatorskich.

CEL:
Celem spotkania jest wyposażenie uczestników w wiedzę o naturalnej emisji głosu i umiejętności naturalnego, interesującego opowiadania historii.

PROGRAM:
Sztuka interesującego opowiadania historii jest umiejętnością, wokół której narosło wiele nieporozumień. Pomieszanie pojęć, różne i czasem sprzeczne ze sobą wskazówki stają się istną wieżą Babel. Dlatego odwołanie się do pojęcia naturalności jest najlepszym sposobem na pogodzenie odmiennych wyobrażeń o sztuce opowiadania, różnych oczekiwań nauczycieli, opiekunów i instruktorów.
Warsztaty ogniskują się wokół kwestii naturalności, gdyż ma ona znaczący wpływ na wiarygodność prezentacji. Na wstępie poruszymy temat wyboru utworów, jednego z najważniejszych elementów w przygotowaniu prezentacji. Zastanowimy się, czym jest i na czym polega interpretacja tekstu mówionego. Poznamy podstawy emisji głosu, zapoznamy się z umiejętnością stosowania różnych technik artykulacyjnych w prezentacji tekstu mówionego. Uczestnicy wraz z prowadzącym przeanalizują wzorce oddechowe, artykulacyjne i mimiczno-ruchowe, a także dowiedzą się, jak dokonać ich korekty w zależności od potrzeb. W ostatniej części warsztatów prezentowane będą ćwiczenia dykcyjne i intonacyjne oraz ćwiczenia wszechstronnej ekspresji głosu i ciała służące naturalnej umiejętności interesującego opowiadania historii.

PROWADZĄCY:
Erwin Regosz  – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną, prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu warsztatów i kursów, krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów Ja to mam szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję bardzo! współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w 2014, 2015, 2017 i 2019 r. przez WOAK Toruń. Jest także producentem i współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

CENA: 100 zł

Płatność w kasie (do godz. 15:00 w dni robocze) lub na konto: Bank MILLENNIUM
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 (w tytule przelewu proszę podać datę i nazwę warsztatów)

KIEDY: 12 marca 2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: do 9 marca 2022 r.

CZAS TRWANIA:  warsztaty obejmują 8 godz. dydaktycznych,

sobota 12 marca 2022 r. w godz. 10.00-17.00 (z przerwą)

MIEJSCE: WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy na dole strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Erwin Regosz
e-mail: erwin.regosz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55,  kom. 607 234 568