Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

2016

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizuje projekt Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu dofinansowany kwotą 16 000 zł z budżetu państwa w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury 2016. Infrastruktura domów kultury oraz kwotą 10 000 zł ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy do opracowywania filmów – stacja graficzna do obróbki zdjęć i filmów wraz z monitorem oraz oprogramowanie do tego sprzętu. Sprzęt jest wykorzystywany do opracowywania materiału zdjęciowego dokumentującego realizowane w Ośrodku przedsięwzięcia, krótkich form filmowych promujących zamierzenia Ośrodka, materiałów zdjęciowych będących elementem warsztatów z dziedziny filmu. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany również na potrzeby zajęć i konsultacji filmowych w województwie.

 

mkidn_01_cmyk
Zadanie pn. Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                                       marszalek_webZadanie pn. Infrastruktura domów kultury – uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej
finansowane ze środków Samorządu Województwa