UWOLNIJ WSPOMNIENIA

kwiecień – grudzień 2016

zakończenie projektu 6 grudnia 2016 r.

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

UWOLNIJ WSPOMNIENIA

 

plakat UWOLNIJ WSPOMNIENIA net

 

Filmy z projektu:

 


Prezentacja prac z wystawy pt. Opowieści z fotografii powstałej przy projekcie.


Galeria zdjęć z zakończenia projektu
fot. Stanisław Jasiński

 

6 grudnia, godz. 14.00 – zakończenie projektu Uwolnij wspomnienia

Życie prywatne z wielką historią w tle

 

Szóstego grudnia o godz. 14.00 w Domu Muz w Toruniu podsumowany zostanie projekt Uwolnij wspomnienia, który przez minione pół roku realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w ramach programu Patriotyzm Jutra koordynowanego przez Muzeum Historii Polski. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz seniorzy działający w Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK.

Celem projektu, który opracowała i koordynowała Barbara Płaneta, było …odnalezienie przez młodych ludzi swojego miejsca w życiu, określenie własnej tożsamości poprzez poznawanie przeszłości. Przedsięwzięcie obejmowało kilka zagadnień, wszystkie spajała osoba gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Zo” oraz jej ideowa spuścizna. Zarówno młodzież, jak i seniorzy poznali postać, życiowe dokonania, doświadczenia wojenne i powojenne gen. Zawackiej, zwiedzając poświęconą jej ekspozycję stałą w toruńskim Muzeum Armii Krajowej. Dodatkową inspiracją do rozmów o współczesnym patriotyzmie i jego obliczach był monodram Teresy Stępień-Nowickiej według sztuki i w reżyserii Inki Dowlasz Cichociemna Elizabeth Watson,  który wspólnie obejrzeli wszyscy uczestnicy projektu Uwolnij wspomnienia.

Młodzież zainteresowana najnowszymi dziejami Polski wzięła udział w warsztatach poświęconych historii mówionej i dziedzictwu niematerialnemu. Oba zjawiska coraz częściej są równoważnymi z historią polityczną i społeczną nurtami dyskursu historycznego. Warsztaty Wywalczyć słowo – czyli jak słuchać aktywnie i prowadzić rozmowę poprowadziła Aleksandra Zińczuk – doktorantka UMCS, liderka międzynarodowej Grupy Mowa Żywa, poetka, i niezależna badaczka wieloetnicznego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińskiego. Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystali, przeprowadzając wywiady z uczestnikami spotkań Centrum Aktywizacji Seniorów – spisywali „prywatne historie”, wspomnienia o stronach rodzinnych, o przeszłości regionu i losach wojennych.

Trzeci wątek projektu dedykowany był seniorom, którzy mogli pod kierunkiem Stanisława Jasińskiego zdigitalizować swoje albumy rodzinne. Z najciekawszych zdjęć powstała wystawa Opowieści z fotografii prezentowana w Galerii Spotkań WOAK podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Wystawie towarzyszył katalog, w którym znalazły się opowieści toruńskich seniorów dopełniające i komentujące zgromadzony materiał ikonograficzny. Obszerniejszy zbiór spisanych przez młodzież „prywatnych historii” znajdzie się w opublikowanej również w ramach projektu antologii, która zaprezentowana zostanie właśnie podczas spotkania podsumowującego projekt Uwolnij wspomnienia.

Wstęp wolny!


 


 

Projekt skierowany jest do młodzieży licealnej, która będzie szukać i poznawać przeszłość poprzez pamięć i wspomnienia, naukę nowych umiejętności i działania twórcze. Staną się one źródłem poszukiwań własnych ścieżek w życiu. Inspiracją do tych poszukiwań będą osoby gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej oraz seniorów, którzy są świadkami życia codziennego w minionych dziesięcioleciach. Ważnym elementem tego projektu będzie język, jako nośnik pamięci i wiedzy, i jako wartość sama w sobie. Język wypierany przez obraz ubożeje i dlatego w projekcie będziemy szukali form współistnienia dla pamięci i języka. Zadanie będzie realizowane poprzez: warsztaty z kreatywnego pisania, historii mówionej, nauki korzystania z Wikipedii i tworzenia haseł historycznych do wikimedii, digitalizacji zdjęć i dokumentów, wykład, mobilną prelekcję przy muralu, wywiady, zwiedzanie miejsc związanych z bohaterami naszego projektu oraz poprzez obcowanie z teatrem. Przez cały czas trwania projektu pracować będzie grupa seniorów, która nie tylko zapozna młodych uczestników przedsięwzięcia z faktami ze swojego życia, ale również realizować będzie warsztaty z digitalizacji zdjęć i dokumentów. Projekt zakończy spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana publikacja, w której znajdą się wypowiedzi uczestników, będące wynikiem rozmów, wywiadów i własnych przeżyć, folder ze zdjęciami i dokumentami przygotowany przez seniorów. Pokazane zostaną także: film, który będzie dokumentował projekt oraz wystawa zdjęć zarówno z przeszłości, jak z realizacji projektu i prezentacja multimedialna. Uczestnikami projektu będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu i seniorzy z Centrum Aktywizacji Seniorów z Torunia.

Więcej…

 

Wystawa – Opowieści z fotografii – 16 września 2016 r.

Wystawę fotograficzną można zobaczyć do końca grudnia 2016 r.

 

 

Galeria zdjęć z wernisażu wystawy „Opowieści z fotografii”
fot. Stanisław Jasiński i Monika Bojarska

Katalog wystawy

 

Proste opowieści z Wielką Historią w tle

Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Galerii Spotkań WOAK w Toruniu pokazywana będzie wystawa Opowieści z fotografii,
która jest jednym z elementów projektu Uwolnij wspomnienia realizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wernisaż wystawy
w piątek, 16 września o godz. 17.00.

Wstęp wolny.

Tytułowymi opowieściami są świadectwa zdarzeń i wydarzeń zawarte w zbiorach zdjęć upamiętniających życie pojedynczych osób, rodzin, grup przyjaciół, środowisk zawodowych. Zdjęcia przedstawiają różnorakie sytuacje, często łączące się z intymnymi przeżyciami, utrwalone w atelier, a także w domach podczas uroczystości rodzinnych, również w przestrzeni publicznej: w miejscu pracy, na miejskich placach, przed historycznymi budowlami. Są to okolicznościowe portrety indywidualne i rodzinne, zdjęcia z uroczystości weselnych, pogrzebowych, kościelnych. Liczne są fotografie dzieci. Uwagę przyciągają zdjęcia kobiet, unaoczniające zmiany w ubiorze, obyczajach, stylu życia – wykonane, kiedy portretowane panie pozowały, jak i wtedy, gdy nie wiedziały, że są fotografowane. Są zdjęcia mężczyzn w mundurach wojskowych różnych armii, stanowiące dowód złożoności naszej europejskiej historii. Po latach wykraczają poza prywatność i stają się dokumentami wydarzeń o charakterze ponadjednostkowym. Wiele z nich pokazuje sacrum na tle powszedniości, chwile uświęcone przez ich wyjątkowość, nierzadko podniosłość.

Zdjęcia te to nie tylko pożółkłe kartki z albumów, ale świadectwa przemijania i zmian kulturowych. Wydobyte z szuflad i szaf żyją nowym życiem. Oglądane, przemawiają, uwalniają wspomnienia i wspomagają pamięć. Wykonywali je zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy fotografii. Są różnorodne nie tylko tematycznie, ale i stylistycznie. Łączy je pamięć o przeszłości.

Wystawa została przygotowana podczas warsztatów, które z seniorami z Centrum Aktywizacji Seniorów działającego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu prowadził fotografik Stanisław Jasiński. Cykl warsztatów został ujęty w realizowanym przez Ośrodek projekcie autorstwa Barbary Płanety Uwolnij wspomnienia, dofinansowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Celem projektu było definiowane swojej tożsamości przez młodych ludzi poprzez poznawanie przeszłości: działalności gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej oraz życia codziennego w minionych dziesięcioleciach we wspomnieniach, zdjęciach i dokumentach z domowych archiwów seniorów.

Wystawę zwiedzać można do końca września.


 

 

Inauguracja projektu - 27 kwietnia 2016 r.
zaproszenie uwolnij wspomnienia

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (BY-SA)

 

O projekcie w TV Toruń

http://www.toruntv.pl/

 

Galeria zdjęć z inauguracji projektu

 

Galeria zdjęć z 11 maja z wizyty w Muzeum Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.

 

Galeria zdjęć z 20-22 maja z historii mówionej pt. „Jak opowiadać o bohaterach?”
Prowadząca: Aleksandra Zińczuk

 

Galeria zdjęć z warsztatów „Kreatywne pisanie” 15 czerwca 2016 r.
Prowadzenie Artur Jabłoński”

 

Galeria zdjęć z warsztatów „Historia i media – historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej.” 16 czerwca 2016 r.
Prowadzenie Marcin Wilkowski

 

Galeria zdjęć z 21 czerwca z wizyty w Muzeum Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.

 

Galeria zdjęć z 23 czerwca – Spotkanie młodzieży z seniorkami – Historia muralu przy ulicy Gagarina w Toruniu.

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (BY-SA)