Jak twórczo i z pomysłem
animować grupy seniorów
8-9 grudnia 2018 r.

Jak twórczo i z pomysłem
animować grupy seniorów

fot. pixabay

Adresaci:

Osoby pracujące z ludźmi starszymi lub w grupach łączących pokolenia, seniorzy, nauczyciele, instruktorzy, animatorzy czasu wolnego, studenci.

Cel:

Poznanie metod aktywizujących osoby w starszym wieku.

Program:

Propozycje zabaw integracyjnych, ruchowych i tańców w kręgu, działań muzycznych, plastycznych; kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć z udziałem seniorów i grup wielopokoleniowych; twórcze pomysły na przygotowanie kameralnych spotkań oraz imprez łączących pokolenia.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

sobota 8 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 9 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-14.00
Warsztaty obejmują 15 godz. dydaktycznych.

KIEDY 8-9 grudnia 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 30 listopada 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 100 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH