Teatroteka Szkolna – Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?
26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00

Teatroteka Szkolna – Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?

                               

Oferta skierowana głównie do nauczycieli, wychowawców.
Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie:

I część spotkania (10.00-11.30):
Warsztaty, prowadzone przez pedagogów teatru pracujących w WOAK-u –
integracja, wymiana doświadczeń.

II część spotkania (12.00-15.00):
Spotkanie prowadzone przez pedagogów teatru z Instytutu Teatralnego.
Składać się będzie z dwóch elementów:
1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna.
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne
w praktyce szkolnej?

Teatroteka Szkolna upowszechnia idee pedagogiki teatru. Łączy wieloletnie doświadczenie Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego z wiedzą ekspertów z dziedziny pedagogiki teatru.

Więcej informacji na stronie: teatrotekaszkolna.pl

Udział w spotkaniu i warsztatach bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

galeria zdjęć z warsztatów
fot. Magdalena Jasińska


 

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat) oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr. Więcej informacji w filmie dostępnym na stronie internetowej.

Warsztaty: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Program spotkania:

1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min)

2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2 h 30 min)

www.teatrotekaszkolna.pl


 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego utworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracujemy z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i  odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia  do informacji.

W wyniku naszej pracy i doświadczeń szkoleniowych powstał portal Teatroteka Szkolna, z którego można skorzystać bez względu na odległość od teatru rozumianego jako instytucja kultury. Na portalu zobaczymy, w jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się np. do Trenów Jana Kochanowskiego, do wielu tekstów, które są trudne w odbiorze dla dzieci i młodzieży. Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywające ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Cześć materiałów można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajdziemy także sekcję Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i  młodzieżą. Docelowo wszystkie będą sfilmowane i umieszczone na portalu jako przykład i inspiracja do własnych działań. Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada utworzenie sieci autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury.

Coraz bardziej popularne są lekcje filmowe i muzyczne na bliźniaczych portalach, poświęconych innym dziedzinom sztuki. Brakowało dotąd miejsca w sieci, w którym uczniowie i nauczyciele mogliby dotknąć teatru – zapraszamy na www.teatrotekaszkolna.pl.


ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ
– OSOBY Z TEJ LISTY BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O PRZYJĘCIU NA WARSZTATY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REJESTRACJA
JAK WYKORZYSTAĆ PEDAGOGIKĘ TEATRU W SZKOLE?
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
TEATROTEKA SZKOLNA

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.
Wszystkie pola z gwiazdką (*) są wymagane.

LISTA REZERWOWA

1. Uczestnik:

Imię i nazwisko*:     


Instytucja*:       


E-mail*:                       


Funkcja (nauczyciel j. polskiego/ języka obcego, prowadzący koło teatralne, twórca akademii, bibliotekarz, pedagog, inna-jaka?) *:     


Grupa z jaką pracuję (klasa, przedział wiekowy) *:     

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online.
O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zajęć.
Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl

3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy warsztatów”.
Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika zajęć i wydania zaświadczenia uczestnictwa w kursie
– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r.
(Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).;
„Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty
przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie

4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

Informacje o wszystkich kursach, warsztatach i szkoleniach oraz o ewentualnych zmianach publikowane są na stronie www.woak.torun.pl

* Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000.
Zgoda obowiązkowa - wymagana do zgłoszenia uczestnika


3. NEWSLETTER portalu Teatroteka Szkolna*
tak, chcę otrzymywać wasz newsletternie, nie chcę otrzymywać newslettera


4. NEWSLETTER WOAK*
tak, chcę otrzymywać wasz newsletternie, nie chcę otrzymywać newslettera5. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAŚ SIĘ O WARSZTATACH?*
www.woak.torun.plFacebook/portale społecznościoweulotkanewsletter WOAKinne źródła"

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"

"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."
Proszę sprawdzić wiadomość w skrzynce odbiorczej lub spam

NIE DZIAŁA WYSYŁANIE - SPRAWDŹ CZY MASZ WYPEŁNIONYCH LUB ZAZNACZONYCH 10 PÓL OBOWIĄZKOWYCH

KIEDY 26 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 21 stycznia 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
WIĘCEJ INFORMACJI:

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755