Teatr i opowieść
w działaniach ze społecznością lokalną
30-31 marca 2019 r.

Teatr i opowieść
w działaniach ze społecznością lokalną

  fot. archiwum

Adresaci:

Animatorzy kultury, pedagodzy, instruktorzy, pracownicy ośrodków wsparcia, wolontariusze i współpracownicy stowarzyszeń lokalnych, aktywiści miejscy i wszystkie osoby animujące środowiska lokalne.

Cel:

Przybliżenie metod pracy z pogranicza edukacji teatralnej i arteterapii, które pozwalają zaktywizować społeczność lokalną i wyjść poza standardową formę „sekcji zajęć”, edukacji pozaszkolnej.

Program:

Wykorzystanie różnych metod pracy ze sfery edukacji teatralnej i arteterapii, które aktywizują społeczność lokalną. Praca ze scenariuszem stworzonym przez uczestników, wykorzystanie technik opowiadania historii przy tworzeniu scenariusza, wykorzystanie lokalnej historii i dokumentów, projektowanie działań z grupami dysfunkcyjnymi.
Prezentacja projektów artystyczno-społecznych angażujących społeczność lokalną zrealizowanych w ramach programu Lato w teatrze w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Prowadzący:

Anna Nowak – instruktorka teatralna, animatorka kultury, arteterapeutka, autorka kilkunastu projektów edukacyjno-artystycznych angażujących różne grupy wiekowe i społeczne m.in. Lato w teatrze, Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia twórcze i warsztaty teatralne prowadzi od ponad 12 lat. W latach 2015-2017 współpracowała z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie przy realizacji działań z zakresu pedagogiki teatru oraz projektów dla m.in. grup zagrożonych wykluczeniem (Pokój Opowieści, Lato w teatrze). We współpracy z Olsztyńskim Teatrem Lalek, w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowała projekt Twarze i Maski adresowany do kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Dwukrotnie zaproszona do prezentacji projektów społecznościowych podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów (2016: Animacje i generacje oraz 2018: Animacje i świętowanie). Na co dzień specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, gdzie realizuje autorskie projekty adresowane do nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (PWST Wrocław), filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Emisji głosu (UMCS), Produkcji teatralnej (UŁ) oraz 1,5 rocznego kursu Arteterapia-kultura przeciwko wykluczeniu (Centrum Łowicka).

Harmonogram:

sobota 30 marca 2019 r. w godz. 10.00-16.00 (z przerwą)
niedziela 31 marca 2019 r. w godz. 9.00-15.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 12 godz. dydaktycznych

KIEDY 30-31 marca 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 23 marca 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH