SZTUKA FOTOGRAFII
Eugène Atget
– życie i twórczość

11 grudnia, godz. 16.45

SZTUKA FOTOGRAFII
Eugène Atget
– życie i twórczość

Cykl comiesięcznych wykładów Stanisława Jasińskiego
„Wybitne postacie historii fotografii”

fot. Stanisław Jasiński

Fotograf Paryża czasów dekadencji

Dziś Eugène Atget znany jest historykom fotografii, ale niewiele brakowało, a jego twórczość zostałaby zapomniana. Chociaż wykonywał przede wszystkim zdjęcia dokumentalne, potrafił w subtelnej formie uchwycić zniuansowany klimat paryskich ulic. Właśnie tę cechę prac Atgeta docenił Man Ray, fotografik związany z ruchem dada i surrealistami. Wciąż inspirujący fotografów pejzażu miejskiego dorobek twórczy Eugène’a Atgeta jest tematem kolejnego spotkania z cyklu Wybitne postacie historii fotografii, który w środę, 11 grudnia o godz. 16.45 wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Eugène Atget w latach 1898-1914 wykonał kilka tysięcy zdjęć, których tematem jest Paryż: architektura miasta, pojedyncze obiekty i całe ulice, układ urbanistyczny i detale architektoniczne, ale też – zazwyczaj anonimowi – mieszkańcy miasta. Nie uważał się jednak za artystę. Gdy tuż przed śmiercią jego prace zostały opublikowane w czasopiśmie Révolution surréaliste, nad wyraz skromny Atget nie chciał ich podpisać własnym nazwiskiem, uważał bowiem swoje zdjęcia za czystą dokumentalistykę. Po jego śmierci znaczna część prac dzięki staraniom Berenice Abbott i Man Raya znalazła się w USA. Obecnie są własnością MoMa, dzięki czemu Eugène Atget systematycznie odzyskuje należne mu miejsce w historii sztuki.

Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Wstęp na wykłady: wolny.

Wykłady odbywać się będą w środy, początek godzina 16.45.

Informacje: stanislaw.jasinski@woak.torun.pl    tel. 56 652 27 55