Fotografia
Sztuka fotografii cykl spotkań

12 czerwca 2019 r. godz. 16.45

Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF na początku XXI wieku

Sztuka fotografii cykl spotkań

cykl comiesięcznych wykładów Stanisława Jasińskiego

„ Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko- bydgoskiego po 1945 r.”

fot. Stanisław Jasiński

 

Od 26 września 2018 r. rozpoczynamy cykl wykładów poświęconych historii fotografii artystycznej Torunia i Bydgoszczy od 1945 r. do czasów współczesnych. Pierwsze wykłady poświęcone będą dziejom fotografii toruńskiej od 1861 r. do 1944 r. Kolejne dotyczyć będą poszczególnych etapów rozwoju powojennej fotografii toruńsko-bydgoskiej, w powiązaniu z procesami jakie zachodziły w ogólnopolskiej fotografii artystycznej. Następnie omówiona zostanie twórczość wybitnych artystów fotografii regionu kujawsko-pomorskiego w każdej z dekad.

Wstęp na wykłady: wolny.

Wykłady odbywać się będą w środy, początek godzina 16.45.

Daty dzienne pozostałych wykładów będą podawane na stronach internetowych WOAK na początku każdego miesiąca.


Sztuka fotografii

Cykl comiesięcznych dwugodzinnych wykładów pod tym tytułem pomyślany jest jako wstęp do historii światowej i polskiej fotografii artystycznej. Ich celem jest zachęcenie słuchaczy do głębszego, samodzielnego poznania sztuki najnowszej, dla której fotografia jest podstawowym medium interdyscyplinarnych działań artystycznych. Cykl trwa od marca 2015 roku.

Tematy zrealizowanych już wykładów:

2015/2016

 • Ogólny wstęp do historii oraz estetyki fotografii, omawiający podstawowe pojęcia, które są używane podczas wykładów,
 • Krótka historia fotografii,
 • Piktorializm,
 • Fotografia artystyczna XX wieku,
 • Cyfrowy zawrót głowy – fotografia artystyczna na przełomie XX i XXI wieku,
 • Obrazy światłem rysowane,
 • Wybitni fotografowie I połowy XX wieku: Witkacy, Radczenko, Man Ray.
 • Fotografia ojczysta Jana Bułhaka
 • Polska fotografia subiektywna i poszukująca
 • Fotografia powojenna – Polska fotografia artystyczna
 • Polska sztuka fotografii lat 80.
 • Fotografia artystyczna w Polsce po 1989 roku

2016/2017

NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

 • EADWEARD MUYBRIDGE
 • EUGÈNE ATGET
 • ZDZISŁAW BEKSIŃSKI JAKO FOTOGRAF I JAKO MALARZ
 • HELMUT NEWTON
 • PAWEŁ PIERŚCIŃSKI – KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU
 • Grupa f/64 USA
 • Edward Hartwig
 • Fotografia w Rosji na początku XX wieku
 • Wybitne postaci fotografii czeskiej i słowackiej
 • Artyści fotografii skandynawskiej
 • Muzea i edukacja fotograficzna w krajach skandynawskich
 • Zofia Rydet „Zapis socjologiczny”
 • Fotokolaż i fotomontaż w ujęciu historycznym

2018

NAJWYBITNIEJSI TWÓRCY FOTOGRAFII ŚWIATOWEJ

 • Bill Brandt – mistrz fotografii brytyjskiej
 • Stanisław Woś – foto-grafik polski
 • Richard Avedon i fotografia mody
 • Wojciech Prażmowski – „Pierwsza światowa wystawa zdjęć zepsutych” 
 • Robert Doisneau – ojciec fotografii humanistycznej
 • Margaret Bourke-White – Amerykańska fotografka w przedwojennej Polsce

 

2018/2019

Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko- bydgoskiego po 1945 r.

 • Dzieje fotografii toruńskiej od 1861 r. do 1944 r. cz.1
 • Dzieje fotografii toruńskiej od 1861 r. do 1944 r. cz.2
 • Dzieje fotografii toruńskiej od 1945 r. do 1956 r.
 • Dzieje fotografii toruńskiej od 1956 r. do 1970 r.
 • Dzieje fotografii toruńskiej od 1970 r. do 1980 r.
 • Grupa Zero-61 oraz Interaktywna Grupa Krąg Toruń
 • Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF w latach 1970
 • Michał Kokot. Powrót do źródeł fotografii
 • Fotografia stereoskopowa

Cykl zamknięty postawieniem mocnej tezy estetycznej o „fotografii jako głównym medium sztuk wizualnych XXI wieku”.

Wykłady prowadzi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Osoby zainteresowane szczególnie innymi zagadnieniami z kręgu fotografii artystyczne mogą proponować inne tematy pisząc do prelegenta: stanislaw.jasinski@woak.torun.pl


Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko- bydgoskiego po 1945 r.

Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF na początku XXI wieku

Początek nowego tysiąclecia to zarazem początek lawinowych zmian w sztuce fotografii, które wiążą się z cyfrową rewolucją. Wiele ciekawych zjawisk i sytuacji artystycznych wydarzyło się również w tym okresie w nowo utworzony,m województwie kujawsko-pomorskim. O tych wydarzeniach oraz o aktualnej kondycji Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Zwiazku Polskich Artystów Fotografików opowie Stanisław Jasiński podczas ostatniego przed wakacjami wykładu z cyklu Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego po 1945 r.

 

Spotkanie zaplanowane jest na środę 12 czerwca, początek o godzinie 1645

Zapraszamy!
Wstęp wolny!!!


 

plakat

Obrazy światłem rysowane - wykład R. Dorożyńskiego

Wykład odbył się w środę 19 listopada o godz.17.30. Wygłosił go dr inż. Ryszard Dorożyński, wykładowca akademicki, jeden z aktywnych uczestników dotychczasowych wykładów. Pan Ryszard Dorożyński przedstawił interesujące kompendium wiedzy o fotografii w formie pokazu slajdów. Wykładowca w sposób usystematyzowany omówił podstawowe pojęcia dotyczące istoty fotografii analogowej oraz cyfrowej ze szczególnym naciskiem na zwięzły opis zjawisk fizycznych, optycznych oraz elektronicznych występujących w procesie rejestracji obrazu przy pomocy wyspecjalizowanego narzędzia, jakim jest aparat fotograficzny w początkach XXI wieku. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat ujęcia fotografii przez dr inż. Ryszarda Dorożyńskiego.

Galeria zdjęć z wykładu
fot. Stanisław Jasiński

 

 

Konstruktywizm, dadaizm i Witkacy

Modernizm w sztukach plastycznych to okres, w którym malarze zaczęli odchodzić od przedstawiania rzeczywistości i kierowali się w stronę nurtów awangardowych i abstrakcji. Tropem tym podążyli również twórcy fotografii artystycznej. Coraz ciekawsze pomysły mogli realizować dzięki polepszające się jakości materiałów i aparatów fotograficznych. Wśród najważniejszych fotografów awangardowych tego okresu wymienia się: Aleksandra Rodczenkę, Stanisława Ignacego Witkiewicz – Witkacego i Mana Raya. Tym trzem osobowościom twórczym poświęcony będzie kolejny wykład z cyklu Sztuka fotografii, który wygłosi Stanisław Jasiński.

Rosjanin Aleksander Rodczenko uznawany jest za współtwórcę konstruktywizmu – kierunku w sztuce, który cechuje dyscyplina formalna redukowanie obrazu do prostych figur geometrycznych. Man Ray zaczął tworzyć w Nowym Jorku w pod silnym wpływem dadaistycznych koncepcji Marcela Duchampa, ale jego najwybitniejsze zdjęcia powstały w Paryżu, gdzie spędził większą część życia. Jego zdjęcia zaliczane są do szeroko pojętego nurtu surrealizmu. W szeroko pojętym nurcie awangardowej fotografii artystycznej mieści się także Witkacy. Jego prace, przede wszystkim seria sugestywnych autoportretów nadal są źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń artystów fotografii.

Grudniowy wykład będzie ostatnim w tym roku spotkaniem z cyklu Sztuka fotografii, który w Międzynarodowym Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło zorganizował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

 

Fotografia ojczysta Jana Bułhaka

Jan Bułhak (1876-1950) zwany „ojcem polskiej fotografii artystycznej”
będzie bohaterem pierwszego w nowym roku wykładu
z cyklu Sztuka fotografii, który w środę, 13 stycznia o godz. 1730
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
wygłosi Stanisław Jasiński.

Podczas prelekcji omówione będą wszystkie najważniejsze etapy twórczości artysty, ale szczególną uwagę Stanisław Jasiński chciałby zwrócić na fotografię ojczystą – nurt, który łączył podejście estetyczne z dokumentowaniem otoczenia. Tematem zdjęć były zarówno najważniejsze zabytki dziedzictwa kulturowego, jak i współczesna architektura polska, bogactwo natury i krajobrazu, ale też codzienność miast i wsi ukazująca różnice pomiędzy mieszkańcami poszczególnych regionów Polski. Stylistyka fotografii ojczystej wymagała dbałości o artystyczny wymiar prac, które zazwyczaj były bliskie piktorializmowi, zacierając granicę między fotografią i malarstwem. Wykonując odbitki, Jan Bułhak posługiwał się technikami szlachetnymi: m.in. gumą i przetłokiem.

W okresie międzywojennym fotografie Jana Bułhaka były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych. Artysta brał też udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i całej Europie. W latach 1931-1936 opublikował 36 albumów ze zdjęciami w cyklu Wędrówki fotografa, w których znalazły się prace realizowane w nurcie fotografii ojczystej. Znaczna część archiwum z negatywami spłonęła podczas walk o Wilno w 1944 roku, ocalałe prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi i w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Janowi Bułhakowi pozycję „ojca polskiej fotografii artystycznej” ugruntowała nie tylko twórczość artystyczna, ale też działalność edukacyjna i popularyzatorska. W latach II Rzeczpospolitej Jan Bułhak kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, był też jednym z założycieli Fotoklubu Wileńskiego, Fotoklubu Polskiego i Związku Polskich Artystów Fotografów (obecnie Związek Polskich Artystów Fotografików). Napisał wiele artykułów i książek o różnych aspektach twórczości fotograficznej: Fotografika (1930), Technika bromowa (1933), Bromografika (1936), Estetyka światła (1936) i Fotografia ojczysta (1951).

Wykład Fotografia ojczysta Jana Bułhaka wygłosi Stanisław Jasiński, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK, a także znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Spotkanie zaplanowane jest na środę 13 stycznia, początek o godzinie 1730

 

galeria zdjęć ze spotkania Edward Hartwig - fot. Joanna Johansson

 

galeria zdjęć ze spotkania Zofia Rydet - Zapis socjologiczny - fot. Witold Bargiel

 

galeria zdjęć ze spotkania Richard Avedon i fotografia mody. - fot. Jacek Melerski

 


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

stanislaw.jasinski@woak.torun.pl

tel. 56 652 27 55