SZTUKA FOTOGRAFII

27 kwietnia 2022 r.
godz. 17.00

SZTUKA FOTOGRAFII

27 kwietnia 2022 r.
godz. 17.00

 

Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się XVIII trwale zmieniła krajobraz Europy i Nowego Świata. Horyzont przecięły fabryczne kominy, wokół miast powstawały duże hale zakładów przemysłowych, same miasta zaś znacznie się rozrosły. Dziś wiele obiektów przemysłowych niszczejąc czeka na wyburzenie, a spora część już zniknęła. Te, które pozostały, cieszą się wielkim zainteresowaniem fotografów. O nich właśnie i ich pasji – Fotografii postindustrialnej opowie Stanisław Jasiński w najbliższym wykładzie z cyklu Sztuka fotografii

Obszerny temat zostanie podzielony na dwa wykłady. W pierwszej – kwietniowej – części omówione zostaną przede wszystkim powody, dla których przestrzenie poprzemysłowe często są utrwalane w kadrze. Fotografia postindustrialna to zarówno dokumentowanie dawnych obiektów przemysłowych, jak i poszukiwanie jakości artystycznych w przestrzeniach budowanych z myślą o ściśle określonej funkcji, a dziś niszczejących – wyjaśnia Stanisław Jasiński.

Zapraszamy w środę 27 kwietnia 2022 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przy ulicy Szpitalnej 8 (I piętro).

Udział bezpłatny.

Informacje:
stanislaw.jasinski@woak.torun.pl 
tel. 56 652 27 55