SZTUKA FOTOGRAFII

30 marca 2022 r.
godz. 17.00

SZTUKA FOTOGRAFII

30 marca 2022 r.
godz. 17.00

Galeria zdjęć z wykładu
fot. archiwum WOAK

Próba syntezy półwiecza

Historia sztuki, a zatem również historia fotografii artystycznej to we współczesnym świecie przede wszystkim opowieść o wybitnych postaciach, utalentowanych artystach. W konsekwencji takiego podejścia często nie dostrzegamy całokształtu zjawisk i przemian, które zachodzą w sztuce. Skupieni na pojedynczych osobach tracimy z oczu procesy będące udziałem całego środowiska twórców. Marcowy wykład z cyklu Sztuka fotografii będzie zatem uzupełnieniem takiej luki i próbą syntezy zjawisk obserwowanych w drugiej połowie XX wieku w fotografii artystycznej w regionie toruńsko-bydgoskim. 
Przez ostatnie dwa lata bohaterami multimedialnych wykładów z cyklu Sztuka fotografii byli najważniejsi artyści fotograficy – i artystki! – z Bydgoszczy i Torunia a także działające tu grupy artystyczne. Często jednak w cieniu tych najbardziej znanych postaci fotografię artystyczną uprawiali twórcy równie utalentowani, lecz idący pod prąd, poszukujący swojej własnej drogi w opozycji do ówczesnych mód i trendów. Właśnie takie „postacie drugiego planu” a także procesy, które z perspektywy 2022 roku historia sztuki może już próbować opisywać, kategoryzować i wartościować są tematem marcowego wykładu z cyklu Sztuka fotografii.
Multimedialny wykład Fotografia artystyczna w regionie w latach 1945-1989. Podsumowanie przedstawi Stanisław Jasiński – specjalista ds. fotografii w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu; fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, następnie przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha i Michała Kokota.

Zapraszamy w środę 30 marca 2022 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przy ulicy Szpitalnej 8 (I piętro).

Udział bezpłatny.

Informacje:
stanislaw.jasinski@woak.torun.pl 
tel. 56 652 27 55