SZTUKA FOTOGRAFII

27 października 2021 r.
godz. 17.00

SZTUKA FOTOGRAFII

27 października 2021 r.
godz. 17.00

Michał Kokot był przede wszystkim fotografikiem, ale jego artystyczny dorobek wykracza daleko poza ramy tej jednej dyscypliny. Swobodnie poruszał się też m.in. w obszarze instalacji i performansu, chociaż większość realizacji powstawała w oparciu o fotografie, nawiązywała do obrazów, stając ich się komentarzem. Był również malarzem, poetą, muzykiem, a także animatorem kultury. W latach 60. ubiegłego wieku działał w najbardziej znanej toruńskiej awangardowej grupie artystycznej „Zero-61”. Po jej rozwiązaniu z sukcesami kontynuował pracę artystyczną na wielu różnych polach. Przez pewien czas był też fotoreporterem prasowych toruńskich dzienników. Cała twórczość Michała Kokota ogniskuje się wokół człowieka. Z niezwykłą empatią potrafił pokazywać piękno zwyczajnych na pozór ludzi, dostrzegał i precyzyjnie ujmował w kadrze emocjonalny wymiar zarówno codziennych sytuacji, jak i wydarzeń o znaczeniu historycznym. W pewnym sensie fotografie Michała Kokota są metaforycznymi, poetyckimi obrazami zmagań nas wszystkich z codziennością.

Wykład o twórczości Michała Kokota wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, następnie przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha, a także samego Michała Kokota.

Wykład odbędzie się  27 października 2021 r. (środa), godz. 17:00
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu przy ulicy Szpitalnej 8 (I piętro).
Udział bezpłatny.

Informacje:
stanislaw.jasinski@woak.torun.pl 
tel. 56 652 27 55