Stanisław Jasiński

– WYSTAWA INDYWIDUALNA
Chłopcy nie bawią się lakami

Stanisław Jasiński

Wystawa indywidualna Stanisława Jasińskiego Chłopcy nie bawią się lakami jest cyklem obrazującym losy niezwykłego zbioru przedmiotów, gromadzonych wiele lat przez dwie bliskie osoby. Kolekcja została porzucona na brzegu Wisły pod Toruniem. Autor nigdy nie spotkał się z osobami, które tak bezceremonialnie potraktowały rzeczy im już zbędne. Rozpadające się przedmioty, niebezpieczne dla zwierząt i ludzi, zostały wkrótce usunięte, jednakże kilka lat trwało zanim zazieleniła się polana wśród drzew.

Galeria

fot. Stanisław Jasiński