Projekt Kontrapunkt i improwizacja

27 listopada 2012 r.
Projekt Kontrapunkt i improwizacja – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży zakłada zdobywanie przez uczniów wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji wokół pojęć „budowanie kontrapunktu” i „umiejętność improwizacji” w różnych dziedzinach sztuki.

foto

Projekt Kontrapunkt i improwizacja

foto

Projekt Kontrapunkt i improwizacja – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży zakłada zdobywanie przez uczniów wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji wokół pojęć „budowanie kontrapunktu” i „umiejętność improwizacji” w różnych dziedzinach sztuki.

Przez doświadczenia wyniesione z zajęć uczniowie pięciu grup z czterech szkół – partnerów projektu –  nabędą umiejętności i kompetencje poszerzające wiedzę wyniesioną ze szkoły. Pozwolą one na podjęcie samodzielnej twórczości i próbę krytycznej oceny zjawisk i artefaktów kultury i sztuki współczesnej, ze świadomością, że istnieją one w ścisłej relacji z dorobkiem historycznym poszczególnych dziedzin i lokalnym dziedzictwem kulturowym a także, że są istotnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej. Jest to komunikacja odbywająca się na innym, bardziej wysublimowanym poziomie niż komunikacja w życiu codziennym, a sama treść komunikatów często wykracza poza czystą informację i buduje przekaz emocjonalno-intelektualny.

Dzięki udziałowi w projekcie młody człowiek z większą łatwością będzie identyfikował swoją przynależność kulturową, prezentując postawę aktywną i będzie uczestniczył w życiu kulturalnym swojego środowiska.

W każdej ze szkół dominująca będzie inna dziedzina sztuki uzupełniona innymi działaniami artystycznymi.

Partnerami projektu są:

   1. Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie

 

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka,
  gdzie główną dziedziną sztuki jest plastyka

 

– Gimnazjum nr 2 – muzyka


   2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
       w Zelgnie – plastyka z fotografią reporterską
  
   3. Gimnazjum nr 2 im. gen. Elżbiety Zawackiej
       w Toruniu – teatr i wizerunek
  
   4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja  Kopernika
       w Toruniu – taniec – teoria i praktyka.

foto

Galeria zdjęć z zakończenia projektu.

fot. Katarzyna Koźlikowska

fot. Anna Pesta

 

Galeria zdjęć z Zelgna

Warsztaty 16 października 2012r.

Zajęcia muzyczne z Erwinem Regoszem – WOAK Toruń

fot. Anna Pesta

Zajęcia taneczne z Martą Zawadzką – WOAK Toruń

fot. Anna Pesta

Warsztaty 13 listopada 2012r.
Zajęcia z grafiki z Moniką Bojarską – WOAK Toruń

fot. Anna Pesta

Galeria zdjęć z Piechcina

Warsztaty 19 października 2012r.

Zajęcia plastyczne z Moniką Bojarską – WOAK Toruń

fot. Anna Pesta

Zajęcia muzyczne z Erwinem Regoszem – WOAK Toruń
fot. Anna Pesta

Zajęcia muzyczne z DJ Juliuszem Packiem

fot. Anna Pesta

 

Załączniki

Zaproszenie na podsumowanie projektu