Program Edukacji Kulturalnej

luty-czerwiec 2017 r.

Program Edukacji Kulturalnej

Po raz dwudziesty piąty uczniowie klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości uczestniczą w trwającym od lutego do czerwca Programie edukacji kulturalnej, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

 

 

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych
 • wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego
 • rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej  
 • kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego
 • zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury ( Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury)

           
Proponowane tematy wiążą się z obowiązującym uczniów klas V programem szkolnym, znacząco uzupełniając go i poszerzając.
Program rozpocznie się  w dniach 22-24 lutego 2017r., a zakończy uroczystym podsumowaniem 13 czerwca w Młynie Wiedzy  w Toruniu.
Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-11.00 i 12.00-14.00.
W bieżącym roku w zajęciach uczestniczyć będzie 154 uczniów
ze szkół podstawowych w Drużynach, Kruszynach, Bobrowie, Nieżywięciu, Cierpicach, Błennej, Boniewie, Ugoszczu.

 

Zajęcia realizowane przez WOAK:

 

 1. Warsztaty teatralne „Magia w teatrze”; prowadzący: Radosław Garncarek, Krystian Wieczyński; 4 spotkania

Warsztaty teatralne, fot. Stanisław Jasiński i Alicja Usowicz

fot. Stanisław Jasiński

fot. Alicja Usowicz

2. Warsztaty muzyczne „ Emisja głosu” ; prowadzący Erwin Regosz; 3 spotkania

Warsztaty muzyczne, fot. Stanisław Jasiński

3. Warsztaty fotograficzne „Fantastyczna fotografia malowana światłem”; prowadzący Stanisław Jasiński; 2 spotkania

Warsztaty fotograficzne, fot. uczestnicy

4. Warsztaty plastyczne „Zaplecione smaki” i „ Dzień i noc”; prowadzące: Monika Balcerak, Paulina Broma, Katarzyna Kukułka, Justyna Pazdykiewicz; 2 spotkania

Warsztaty plastyczne, fot. Stanisław Jasiński

5. Warsztaty filmowe „Animacja koklatkowa”; prowadzące: Monika Balcerak, Paulina Broma, Katarzyna Kukułka, Justyna Pazdykiewicz ; 2 spotkania

Warsztaty filmowe, fot. Stanisław Jasiński

 

5. Warsztaty filmowe „Animacja filmowa”; prowadzący Karolina Fordońska; 2 spotkania

Warsztaty filmowe, fot. Alicja Usowicz i Magda Jaworska

fot. A. Usowicz

fot. M. Jaworska

 

Zajęcia realizowane przez współorganizatorów:

 1. Warsztaty muzyczne „W świecie zwierząt”- Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Warsztaty muzyczne, fot. Stanisław Jasiński

 1. Warsztaty dawnych zabaw dziecięcych i tworzenia zabawek „Ene, due, rike, fake”- Muzeum Etnograficzne w Toruniu
 2. Warsztaty „Miodowniki, katarzynki, brukowce”- Muzeum Okręgowe w Toruniu


  Prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej w Ugoszczu
  pek 2017 Ugoszcz


  Fotogaleria z zakończenia projektu
  fot. Karolina Fordońska

  Film z projektu