Program Edukacji Kulturalnej 2016 r.

Po raz dwudziesty czwarty uczniowie klas piątych szkół wiejskich
oraz szkół podstawowych z małych miejscowości
uczestniczą w trwającym od lutego do czerwca
Programie edukacji kulturalnej, którego organizatorem jest
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

luty-czerwiec 2016 r.

zakończenie 16 czerwca

Program Edukacji Kulturalnej 2016 r.

zaproszenie pek 2016

 

Galeria zdjęć z zakończenia projektu
fot. Stanisław Jasiński

 

 

Uroczyste zakończenie XXIV Programu Edukacji Kulturalnej

 

Na podsumowanie ośmiu owocnych spotkań ze sztuką

Filmy krótkometrażowe zrealizowane pod kierunkiem Karoliny Fordońskiej, inscenizacje fragmentów Alicji w Kranie Czarów w reżyserii Krystiana Wieczyńskiego i Radosława Garncarka oraz wystawa prac powstałych podczas zajęć plastycznych uświetnią uroczystość zakończenia XXIV Programu Edukacji Kulturalnej. Spotkanie zaplanowane jest na czwartek 16 czerwca 2016 r., początek o godzinie 11.00. Uroczystość odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.

W Programie Edukacji Kulturalnej, którego autorką i koordynatorką jest Alicja Usowicz, co roku biorą udział dzieci z klas piątych z wybranych szkół z małych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku były to: Czernikowo, Łążyn II, Ostrowąs, Świerczynki, Tłuchowo i Wołuszewo; w tegorocznych zajęciach uczestniczyło 155 uczniów. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywane są ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast władze gmin zapewniają transport uczestników. Co roku do Programu zapraszane są inne szkoły, kandydatów proponuje Kuratorium Oświaty, które wysoko ocenia efekty wcześniejszych edycji, przyznając, że klasy uczestniczące w projekcie osiągają wyższe wyniki w nauce.

Projekt rozpoczął się 17 lutego, w ciągu kolejnych czterech miesięcy każda klasa przyjechała do Torunia osiem razy i uczestniczyła w zajęciach twórczych w toruńskich instytucjach kultury. Jeden przyjazd to udział w dwóch blokach warsztatowych.

Tegoroczna edycja organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury projektu była wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy dzieci uczestniczyły w zajęciach filmowych – realizowały krótkie etiudy pod kierunkiem Karoliny Fordońskiej. Pierwszym krokiem było konstruowanie scenariusza, kolejnym – praca na planie. Dzieci miały okazję stanąć zarówno przed, jak i za kamerą. Oprócz zajęć filmowych uczestnicy Programu Edukacji Kulturalnej wzięli udział w warsztatach teatralnych, gdzie pod kierunkiem Radosława Garncarka i Krystiana Wieczyńskiego poznawali tajniki rzemiosła aktorskiego, by następnie zainscenizować fragmenty Alicji w Kranie Czarów, wraz z Erwinem Regoszem uczyli się autoprezentacji a pod kierunkiem współpracujących z Ośrodkiem studentek Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Magdaleny Sobesto, Patrycji Lipowskiej, Marty Mańkowskiej i Agnieszki Wessel wykonywały maski i obiekty plastyczne inspirowane architekturą.

Oprócz stanowiących trzon projektu warsztatów twórczych w WOAK odbyły się też zajęcia w: Młodzieżowym Domu Kultury (Kujawy w tańcu i zabawie), Muzeum Etnograficznym (warsztaty umuzykalniające Trzy godziny), Muzeum Okręgowym – Muzeum Historii Torunia (Tropiciele przeszłości – historia Torunia bez tajemnic) oraz Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej (Dźwiękowy teatr przyrody).

Program artystyczny uroczystości powstał podczas zajęć w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury. W spotkaniu oprócz dzieci z klas piątych wezmą udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz gmin prowadzących szkoły zaproszone do projektu.

 

Dodatkowych informacji udziela Alicja Usowicz, kierownik Dziełu Edukacji Artystycznej WOAK, tel. 56 6522755, kom. 601332611,
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl

 

 Film powstały przy warsztatach PEK 2016
zdjęcia i montaż: Wojciech Budny

 

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

  • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych
  • wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego
  • rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej
  • kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego
  • zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury ( Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury)

Proponowane tematy wiążą się z obowiązującym uczniów klas V programem szkolnym, znacząco uzupełniając go i poszerzając.


 

Program rozpocznie się w dniach 17-19 lutego br., a zakończy uroczystym podsumowaniem 16 czerwca w Młynie Wiedzy w Toruniu.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w godzinach 900-1100 i 1200-1400

W bieżącym roku w zajęciach uczestniczyć będzie 155 uczniów ze szkół podstawowych
w Ostrowąsie, Wołuszewie, Tłuchowie, Świerczynkach, Czernikowie i Łążynie II.


 

Zajęcia realizowane przez WOAK:

1. Warsztaty teatralne „Alicja w krainie czarów”; prowadzący: Radosław Garncarek, Krystian Wieczyński; 3 spotkania

 

2. Warsztaty muzyczne „Dźwiękowa barwa emocji” „Autoprezentacja-twój dźwiękowy wizerunek ; prowadzący Erwin Regosz; 2 spotkania

 

3. Warsztaty z tańca ludowego „Kujawy w tańcu i zabawach”; prowadząca Anna Fijałkowska-Wyrosławska; 1 spotkanie

 

4. Warsztaty fotograficzne- „Chcę lepiej fotografować”; prowadzący Stanisław Jasiński; 2 spotkania

 

5. Warsztaty plastyczne „Moje artystyczne oblicze” i „Miasto przyszłości”; prowadzące: Marta Mańkowska, Patrycja Lipowska, Agnieszka Wessel, Magdalena Sobesto; 2 spotkania

 

6. Warsztaty filmowe „Na planie filmu”; prowadzący Karolina Fordońska, Radosław Garncarek, Krystian Wieczyński; 3 spotkania

 


 

Zajęcia realizowane przez współorganizatorów:

1.Warsztaty muzyczne „Dźwiękowy teatr przyrody”- Toruńska Orkiestra Symfoniczna

2.Warsztaty umuzykalniające „Trzy godziny”- Muzeum Etnograficzne w Toruniu; prowadzący Marta Burdalska i Mateusz Kowalski

3.Warsztaty „Tropiciele przeszłości-historia Torunia bez tajemnic”- Muzeum Okręgowe w Toruniu