Program Edukacji Kulturalnej 2015 r.

16 czerwca 2015 r.
Po raz dwudziesty trzeci uczniowie klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości uczestniczyli w trwającym od marca do czerwca Programie edukacji kulturalnej, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

plakat

Program Edukacji Kulturalnej 2015 r.

plakat

Artystyczne spotkania w Toruniu 

Po raz dwudziesty trzeci uczniowie klas piątych szkół wiejskich oraz szkół podstawowych z małych miejscowości uczestniczyli w trwającym od marca do czerwca Programie edukacji kulturalnej, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego koordynatorem jest Alicja Usowicz, kierownik Działu Edukacji Artystycznej WOAK. Celem projektu jest włączenie dzieci ze szkół wiejskich w obieg kulturowy oraz przygotowanie ich do świadomego i aktywnego odbioru współczesnej kultury. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywane są ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast samorządy gminne zapewniają transport uczestników.

Dzieci przyjeżdżały do Torunia dwa razy w miesiącu i za każdym razem brały udział w zajęciach artystycznych prowadzonych przez instruktorów WOAK: Krystian Wieczyński i Radosław Garncarek realizowali cykl Improwizacja w teatrze, Erwin Regosz prowadził zajęcia muzyczne Moje życiowe role – zabieram głos oraz Autoprezentacja – twój dźwiękowy wizerunek, natomiast Stanisław Jasiński – warsztaty fotograficzne Portret fotograficzny. Zajęcia prowadziły również instruktorki współpracujące z WOAK: Marta Zawadzka – Improwizacja w tańcu oraz Marta Mańkowska, Patrycja Lipowska, Agnieszka Wessel i Magdalena Sobesto – zajęcia plastyczne Tajemniczy ogród oraz Czy wszystko jest gładkie? Technika frottage’u. Artbook.

Uzupełnieniem zajęć artystycznych było spotkanie w Muzeum Okręgowym – Kamienicy pod Gwiazdą pod hasłem: Być jak samuraj – orientalni tropiciele pod Gwiazdą, warsztaty umuzykalniające Tradycje naszych dziadków w Muzeum Etnograficznym w Toruniu i audycja muzyczna Dla Elizy – muzyka z dedykacją w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej.

Do tegorocznej edycji Programu edukacji kulturalnej zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych w: Kończewicach, Zelgnie, Wrockach, Jastrzębiu, Trzebiegoszczy, Czarnem, Wielgiem i Maliszewie – łącznie 171 młodych osób.

Dzieci uczestniczące w projekcie będą mogły pochwalić się owocami półrocznej przygody ze światem sztuki podczas uroczystego zakończenia programu, które zaplanowane jest na 16 czerwca w Europejskim Centrum Spotkań Młodzieży. Oprócz uczniów i ich opiekunów w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz gmin, które w tym roku zaproszono do projektu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po rozdaniu pamiątkowych dyplomów uczestniczący w Programie edukacji kulturalnej uczniowie zwiedzą Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy oraz wezmą udział w przygotowanych dla nich zajęciach warsztatowych.

 
foto
 
 
foto
 
logo
 

FILM  DOKUMENTUJĄCY  PROJEKT

Celem Programu Edukacji Kulturalnej jest:

-przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw twórczych

-wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego

-rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata i pasji poznawczej  

-kształtowanie umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznych w dziedzinach teatru, muzyki, plastyki, fotografii, tańca, etnografii, sztuki i dziedzictwa kulturowego

-zapoznanie z propozycjami edukacyjnymi kilku toruńskich instytucji kultury ( Muzeum Etnograficznego, Muzeum Okręgowego, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury)

Proponowane tematy wiążą się z obowiązującym uczniów klas V programem szkolnym, znacząco uzupełniając go i poszerzając.

Program rozpocznie się w dniach 4-6 marca br., a zakończy uroczystym podsumowaniem 16 czerwca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-11.00 i 12.00-14.00.

W bieżącym roku w zajęciach uczestniczyć będą uczniowie ze szkół podstawowych w Kończewicach, Zelgnie, Wrockach, Jastrzębia, Trzebiegoszczy, Czarnego, Wielgiego, Maliszewa.


Zajęcia realizowane przez WOAK:

1.Warsztaty teatralne; prowadzący: Krystian Wieczyński, Radosław Garncarek
3 spotkania

3.Warsztaty muzyczne „Moje życiowe role-zabieram głos” oraz „Autoprezentacja-twój dźwiękowy wizerunek ; prowadzący Erwin Regosz 2 spotkania

4.Warsztaty taneczne „Improwizacja w tańcu”; prowadząca Marta Zawadzka;  
2 spotkania

5.Warsztaty fotograficzne- „Portret fotograficzny”; prowadzący Stanisław Jasiński; 2 spotkania

  1. Warsztaty plastyczne „Czy wszystko jest gładkie? Technika frottage’u. Artbook”

oraz „Tajemniczy ogród”; prowadzące: Marta Mańkowska, Patrycja Lipowska,Agnieszka Wessel, Magdalena Sobesto; 2 spotkania


Zajęcia realizowane przez współorganizatorów:

1.Warsztaty muzyczne „Dla Elizy/ muzyka z dedykacją”- Toruńska Orkiestra Symfoniczna

2.Warsztaty umuzykalniające „Tradycje naszych dziadków”- Muzeum Etnograficzne w Toruniu; prowadzący Marta Burdalska i Mateusz Kowalski

3.Warsztaty „Być jak samuraj-orientalni tropiciele pod Gwiazdą”

plakat