Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi
i młodzieżą
23-25 października 2015 r.

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi
i młodzieżą

Cel:

Poznanie przez uczestników możliwości wykorzystania pedagogiki zabawy w nauczaniu, zajęciach pozalekcyjnych i przy okazji realizowania imprez okolicznościowych z udziałem małych i dużych grup.

Program:

Prezentacja szeregu metod przydatnych w animacji grupowej – zabaw ułatwiających wejście w grupę i wzajemne poznanie, tańce integracyjne, techniki dyskusji, zabawy muzyczne i ruchowe, gry dydaktyczne, scenariusze przeznaczone do animacji dużych grup oraz techniki uzyskiwania informacji zwrotnej.

Omówione będą również teoretyczne podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce pedagogicznej.

Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka-absolwentka Akademii Trenera UAM. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8,
według harmonogramu:
piątek 23 października w godz.1600-1900
sobota 24 października w godz. 900-1700
niedziela 25 października w godz. 900-1400

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój
i miękkie obuwie.

KIEDY 23-25 października 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 9 października 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 80 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

alicja.usowicz@woak.torun.pl

56 652 27 55,    601 332 611

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH