Pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą
18-20 października 2019 r.

Pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą


fot. pixabay

Adresaci:

Nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy domów kultury, wolontariusze, bibliotekarze, pracownicy działów edukacji muzeów i galerii sztuki, pracownicy socjalni, katecheci, organizatorzy wypoczynku zimowego i letniego poszukujący inspiracji do działań twórczych i preferujący aktywne metody pracy z grupą.

Cel:

Poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki zabawy w nauczaniu, zajęciach pozalekcyjnych i podczas realizowania imprez okolicznościowych z udziałem małych i dużych grup.

Program:

Prezentacja szeregu metod przydatnych w animacji grupowej – zabaw ułatwiających wejście w grupę i wzajemne poznanie, tańców integracyjnych, technik dyskusji, zabaw muzycznych i ruchowych, gier dydaktycznych, scenariuszy przeznaczonych do animacji dużych grup oraz technik uzyskiwania informacji zwrotnej.
Omówione będą również teoretyczne podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce pedagogicznej.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

piątek 18 października 2019 r. w godz.16.00-19.00
sobota 19 października 2019 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 20 października 2019 r. w godz. 9.00-14.00

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

KIEDY 18-20 października 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 16 października 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 100 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH