Pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą
21-23 października 2016 r.

Pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą

fot. Pixabay

Cel:

Poznanie możliwości wykorzystania pedagogiki zabawy w nauczaniu, zajęciach pozalekcyjnych i podczas realizowania imprez okolicznościowych z udziałem małych i dużych grup.

Program:

Prezentacja szeregu metod przydatnych w animacji grupowej – zabaw ułatwiających wejście w grupę i wzajemne poznanie, tańce integracyjne, techniki dyskusji, zabawy muzyczne i ruchowe, gry dydaktyczne, scenariusze przeznaczone do animacji dużych grup oraz techniki uzyskiwania informacji zwrotnej.
Omówione będą również teoretyczne podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce pedagogicznej.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8,
piątek, 21 października 2016 r. w godz.16.00-19.00
sobota, 22 października 2016 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela, 23 października 2016 r. w godz. 9.00-14.00

KIEDY 21-23 października 2016 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 7 października 2016 r.
MIEJSCE WOAK Toruń
CENA 80 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

alicja.usowicz@woak.torun.pl

56 652 27 55

601 332 611

 

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH