Pedagogika teatru w pracy z dziećmi,
czyli jak bawić się w teatr?
6 kwietnia 2019 r.

Pedagogika teatru w pracy z dziećmi,
czyli jak bawić się w teatr?


fot. archiwum

Adresaci:

Instruktorzy i animatorzy kultury, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy świetlic oraz świetlic środowiskowych, opiekunowie w ośrodkach szkolno-wychowawczych, współpracownicy stowarzyszeń i fundacji zajmujących się opieką nad dziećmi ze środowisk defaworyzowanych.

Cel:

Przekazanie skutecznych narzędzi parateatralnych – ćwiczeń i zadań pomagających w pracy z dziećmi, które można wykorzystywać zarówno podczas stałych zajęć teatralnych, jak i w różnych innych formach edukacji.

Program:

Jak poprzez zabawę wprowadzić dzieci w świat teatru, realizując spotkania jednorazowe lub cykliczne? Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym, polegające na doświadczaniu – realizowaniu przykładowych ćwiczeń i zadań, dzięki którym uczestnicy poznają techniki tworzenia teatru dziecięcego bazujące na spontanicznej ekspresji dzieci. Poznanie inspiracji i źródeł przydatnych do pracy.

Prowadzący:

Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, animator kultury, instruktor teatralny. Specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Przez ponad pięć lat zdobywała doświadczenie w pracy jako nauczyciel-instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” w Warszawie. Współpracowała z teatrami amatorskimi z Torunia i Warszawy. Realizowała projekty teatralne mające finał na ulicach oraz deskach teatrów Torunia i Warszawy. Absolwentka pedagogiki teatru przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytucie Kultury Polskiej UW, a także Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu oraz historii o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu.

Harmonogram:

sobota 6 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-16.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 6 godz. dydaktycznych

KIEDY 6 kwietnia 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 29 marca 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 60 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH