Pedagogika cyrku dziecięcego
– cykl warsztatów dla animatorów
21 lutego - 11 października 2015 r.

Pedagogika cyrku dziecięcego
– cykl warsztatów dla animatorów

Adresaci:

Instruktorzy, animatorzy, nauczyciele, wolontariusze, osoby poszukujące ciekawych i atrakcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny sztuki cyrku dziecięcego, poznanie metodyki pracy cyrkowej oraz możliwości wykorzystania jej w pracy pedagogicznej.
Zabawy cyrkowe rozwijają sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, wdrażają do systematyczności. Żonglowanie uaktywnia i synchronizuje obie półkule mózgowe, przez co wpływa na poprawę wyników w nauce.

Program:

Wprowadzenie w pedagogikę cyrku, zabawy integracyjne i cyrkowe z rekwizytami; metodyka pracy z grupą, plastyka ruchu, klaunada i elementy pantomimy, żonglowanie piłkami, chustkami, maczugami, kółkami, akrobatyka z elementami tańca, zabawy ruchowe, iluzja, ekwilibrystyka, szczudła, chusta wertykalna i trapez, hula-hop, diabolo, reżyseria widowiska cyrkowego.

Prowadzący:

Mieczysław Giedrojć – instruktor teatralny, mim i klaun. Praktykę sceniczną zaczął w Teatrze Blik w Koszalinie (1977), występując w nim przez 6 lat. Jako mim i klaun często występuje na międzynarodowych festiwalach teatrów ulicznych: w Gdańsku, Krakowie, Toruniu i Włocławku. Studiował w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1995 roku założył Teatr Małych Form, który prowadzi do dzisiaj. Od wielu lat prowadzi zajęcia z pantomimy i klaunady, m.in. na warsztatach dla instruktorów i nauczycieli, w projekcie Granice przekraczać – bariery łamać Fundacji Stiftung Grosses Waisenhaus zu Potsdam oraz Fundacji Krzyżowa.

Kamil Jędrzejak – wychowanek Cyrku Cool-Kids z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu; zdolny żongler, iluzjonista i klaun. Absolwent Kursu pedagogiki cyrku dziecięcego; prowadził zajęcia dla młodzieży w kraju i w projektach międzynarodowych, m.in. podczas III Europejskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych i Cyrków w Dreźnie. Aktor Teatru Wiczy, performer, uczestnik wielu międzynarodowych projektów teatralnych, m.in. Merging Teatru Wiczy we współpracy z Black Nordic Theatre z Oslo.

Agnieszka Kwiatkowska – etnolog, pedagog cyrku, absolwentka Eccole d’Cirque de Bruxelles, instruktorka żonglerki i akrobatyki powietrznej. Prowadzi warsztaty w Polsce i w Niemczech. Długoletnia organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Kuglarskiego Altergrawitacja w Toruniu.

Agnieszka Rak – absolwentka fizjoterapii, tancerka uprawiająca m.in. taniec brzucha, instruktorka hoopingu; tańczyła na festiwalach w Polsce w Niemczech i w Austrii; prowadzi warsztaty z hula-hop w Domu Muz w Toruniu.

Ewa Ruszkowska – instruktor akrobatyki w Cyrku Cool-Kids, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, nauczycielka wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki sportowej. Uczestniczka i absolwentka wielu szkoleń z zakresu tańca towarzyskiego, tańców afrykańskich i hip-hop. Stale doskonali umiejętności i podnosi wiedzę z zakresu pedagogiki cyrku na specjalistycznych warsztatach, między innymi w Holandii i Francji.

Mirosław Urban – psycholog, doradca zawodowy, specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników; profesjonalnie zajmuje się żonglowaniem i prowadzi warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka-absolwentka Akademii Trenera UAM. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Krystian Wieczyński  aktor, mim, happener, animator kultury, instruktor ds. teatru w WOAK, związany z Teatrem Wiczy. Był również aktorem Teatru Biuro Podróży. Reżyser filmowy, współautor filmów Hakerzy Wolności i Panoptikon, razem z Marcinem Gładychem. Laureat nagród za działalność kulturalną (Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego), na polu teatru (Prezydenta Miasta Torunia), propagowania filmu amatorskiego (Flisak Festiwalu Tofifest), stypendysta Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie cyrku.

Marta Zawadzka – tancerka, choreograf, pedagog a także teoretyk i badaczka tańca współczesnego. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie tańca współczesnego w Poznaniu. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Prowadzi szereg zajęć i warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i naukowymi.

Harmonogram:

Kurs odbywa się w cyklu siedmiu dwudniowych (sobota-niedziela) spotkań realizowanych według harmonogramu:
soboty w godzinach 930-1630
niedziela, w godzinach 930-1630
Zajęcia będą się odbywały w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8 oraz w Gimnazjum Nr 2 w Toruniu ul. Pająkowskiego 44/52
Terminy spotkań:
21-22 lutego,
21-22 marca,
18-19 kwietnia,
16-17 maja,
13-14 czerwca,
19-20 września,
10-11 października

Na zajęcia prosimy zabierać
strój sportowy i miękkie obuwie.

KIEDY 21 lutego - 11 października 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 6 lutego 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 600 zł (za cały cykl)
WIĘCEJ INFORMACJI:

alicja.usowicz@woak.torun.pl

56 652 27 55,    601 332 611

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH