Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów
marzec-listopad 2018 r.

Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów

fot. pixabay

 

galeria zdjęć z warsztatów

fot. archiwum WOAK

14-15 kwietnia 2018 r.

Adresaci:

Instruktorzy, animatorzy, nauczyciele, wolontariusze, osoby poszukujące ciekawych i atrakcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny sztuki cyrku dziecięcego, poznanie metodyki pracy cyrkowej oraz możliwości wykorzystania jej w pracy pedagogicznej.
Zabawy cyrkowe rozwijają sprawność ogólną, koordynację ruchową, wyobraźnię, wdrażają do systematyczności. Żonglowanie uaktywnia i synchronizuje obie półkule mózgowe, przez co wpływa na poprawę wyników w nauce.

Program:

Wprowadzenie w pedagogikę cyrku, zabawy integracyjne i cyrkowe z rekwizytami, metodyka pracy z grupą, plastyka ruchu, klaunada i elementy pantomimy, żonglowanie piłkami, chustkami, maczugami, kółkami, akrobatyka z elementami tańca, zabawy ruchowe, iluzja, ekwilibrystyka, szczudła, chusta wertykalna i hamak, hula-hop, diabolo, reżyseria widowiska cyrkowego.

Prowadzący:

Mieczysław Giedrojć – instruktor teatralny, mim i klaun. Praktykę sceniczną zaczął w Teatrze Blik w Koszalinie w 1977 roku. Występował w nim przez kolejne 6 lat. Jako mim i klaun często występuje na międzynarodowych festiwalach teatrów ulicznych: w Gdańsku, Krakowie, Toruniu i Włocławku. Studiował w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. W 1995 roku założył Teatr Małych Form, który prowadzi do dzisiaj. Od wielu lat prowadzi zajęcia z pantomimy i klaunady, m.in. na warsztatach dla instruktorów i nauczycieli, w projekcie Granice przekraczać – bariery łamać Fundacji Stiftung Grosses Waisenhaus zu Potsdam oraz Fundacji Krzyżowa.

Kamil Jędrzejak – wychowanek Cyrku Cool Kids z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu; zdolny żongler, iluzjonista i klaun. Absolwent Kursu pedagogiki cyrku dziecięcego. Prowadził zajęcia dla młodzieży w kraju i w projektach międzynarodowych, m.in. podczas III Europejskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych i Cyrków w Dreźnie. Aktor Teatru Wiczy, performer, uczestnik wielu międzynarodowych projektów teatralnych, m.in. Merging Teatru Wiczy we współpracy z Black Nordic Theatre z Oslo.

Agnieszka Kwiatkowska – etnolog, pedagog cyrku, absolwentka Eccole d’Cirque de Bruxelles, instruktorka żonglerki i akrobatyki powietrznej. Prowadzi warsztaty w Polsce i w Niemczech. Długoletnia organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Kuglarskiego Altergrawitacja w Toruniu.

Agnieszka Rak – absolwentka fizjoterapii, tancerka uprawiająca m.in. taniec brzucha, instruktorka hoopingu; tańczyła na festiwalach w Polsce w Niemczech i w Austrii; prowadzi warsztaty z hula-hop w placówkach kulturalnych i oświatowych.

Ewa Ruszkowska – instruktorka akrobatyki w Cyrku Cool-Kids, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, nauczycielka wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki sportowej. Uczestniczka i absolwentka wielu szkoleń z zakresu tańca towarzyskiego, tańców afrykańskich i hip-hop. Stale doskonali umiejętności i podnosi wiedzę z zakresu pedagogiki cyrku na specjalistycznych warsztatach, między innymi w Holandii i Francji.

Mirosław Urban – psycholog, doradca zawodowy, specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników; profesjonalnie zajmuje się żonglowaniem i prowadzi warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Krystian Wieczyński aktor, mim, happener, animator kultury, główny specjalista ds. teatru w WOAK, wieloletni juror konkursów recytatorskich i teatralnych, związany z Teatrem Wiczy i Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku. Był również aktorem Teatru Biuro Podróży. Reżyser filmowy, współautor filmów Hakerzy Wolności i Panoptikon, razem z Marcinem Gładychem. Laureat nagród za działalność kulturalną (Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego), na polu teatru (Prezydenta Miasta Torunia), propagowania filmu amatorskiego (Flisak Festiwalu Tofifest), stypendysta Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie cyrku.

Marta Zawadzka – tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na wielu festiwalach w kraju i za granicą (m.in. podczas Festiwalu Malta 2016 i Solo Dance Contest). Zrealizowała szereg projektów artystycznych i edukacyjnych z dziedziny tańca. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty z tańca współczesnego, plastyki ruchu, świadomości ciała, rozwoju osobistego przez ruch. Współpracowała z teatrami (Baj Pomorski, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny), stale współpracuje z Teatrem Atofri (sceną dla dzieci naj-najmłodszych), z katedrą kulturoznawstwa UMK, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz wieloma placówkami kulturalnymi, kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. Jest członkiem zarządu Polskiego Forum Choreologicznego.

Uwaga: Na zajęcia prosimy zabierać strój sportowy i miękkie obuwie!!!

Harmonogram:

Terminy spotkań:
10-11 marca, 14-15 kwietnia, 12-13 maja, 2-3 czerwca, 15-16 września, 6-7 października, 24-25 listopada
Kurs obejmuje 112 godzin zajęć dydaktycznych i kończy się wydaniem zaświadczenia.

KIEDY marzec-listopad 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 4 marca 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8 oraz w Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toruniu, ul. Pająkowskiego 44/52
CENA 600 zł (za cały cykl)
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

 

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH