Park Kulturowy Wietrzychowice
Na europejskim szlaku megalitów
20-21 kwietnia 2017 r.
Konferencja popularnonaukowa

20 kwietnia 2017 r.
Toruń, Wietrzychowice

Park Kulturowy Wietrzychowice
Na europejskim szlaku megalitów

 

konferencja megality – afisz

 

Neolityczne megality na Kujawach

Były tu od tysięcy lat… Wśród miejscowej ludności budziły ciekawość, czasem niepokój. Kujawskie megality, zwane też kujawskimi piramidami, czyli grobowce pochodzące z okresu neolitu (3700-3300 r. p.n.e.) są eksplorowane przez archeologów od ponad osiemdziesięciu lat. Wyniki najnowszych badań, perspektywy na przyszłość – także w kontekście rozwoju turystyki – naukowcy i miłośnicy pradziejów zaprezentują podczas konferencji popularnonaukowej Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów. Organizatorami spotkania są Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, Gmina Izbica Kujawska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i następnego dnia w Parku Kulturowym Wietrzychowice.

W programie są referaty prezentujące neolityczne grobowce z Wietrzychowic i Gaju w gminie Izbica Kujawska oraz z Rzeszynka nad Gopłem. Są to najstarsze zabytki architektury na ziemiach polskich, wpisują się w tzw. ideę megalityczną, która w okresie późnego neolitu była w Europie bardzo rozpowszechniona (od Newgrange w Irlandii, Carnac w Bretanii, poprzez Maltę i greckie Mykeny po Baalbek w Libanie).

Pierwszym badaczem wietrzychowickich grobowców był prof. Konrad Jażdżewski, jego dzieło obecnie kontynuuje dr Piotr Papiernik, prezes Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego. Aby spopularyzować wśród turystów te niezwykłe zabytki, powołano Park Kulturowy Wietrzychowice, którego opiekunem jest Adam Myrta, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Tematyka prezentowanych referatów dotyczy zarówno historii, jak i aktualnych badań archeologicznych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice na tle megalitów europejskich, obecnego stanu prawnej ochrony grobowców kujawskich i możliwości jej rozwoju w kierunku ustanowienia Pomnika Historii, znaczenia megalitów wietrzychowickich w turystce i edukacji w Polsce wraz  z zarysowaniem perspektyw rozwoju w tym  zakresie. Wśród referentów znajdą się pracownicy Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego,  Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Merytoryczną stronę konferencji przygotuje Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, zaś organizacją konferencji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zajmie się Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie wystawa Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych, przedstawiająca wyniki badań archeologicznych prowadzonych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice od lat 30-tych XX wieku do 2016 r. przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi i Fundację Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

Z okazji konferencji została wydana książka popularnonaukowa poświęcona Parkowi Kulturowemu Wietrzychowice. Publikację pod redakcją dr Piotra Papiernika przygotowała Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

W programie konferencji jest wycieczka do Wietrzychowic i zwiedzanie Parku Kulturowego. Każdy będzie mógł zatem na własne oczy przekonać się, że określenie mega- w odniesieniu do kujawskich grobowców wcale nie jest na wyrost.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

 

Program konferencji


 

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

11.00 – powitanie, otwarcie konferencji przez Marszałka Piotra Całbeckiego.

11.30 – prof. dr hab. Stanisław Kukawska, dr Kamil Adamczak (Instytut Archeologii UMK): Monumentalne grobowce w neolicie Europy

11.50 – dr Piotr Papiernik, dr Dominik Kacper Płaza, mgr Joanna Wicha (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego): 80 lat badań archeologicznych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice

12.30 – dr Piotr Papiernik, mgr Piotr Wroniecki, mgr Rafał Brzejszczak (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego): W poszukiwaniu grobowców kujawskich. Wykorzystanie badań geofizycznych i „archeologii lotniczej”

13.20 – dr hab. Piotr Kittel, dr hab. prof. UAM Mirosław Makohonienko (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM): Archeologia środowiskowa o budowniczych „kujawskich piramid” w Wietrzychowicach

13.50 – dr hab. prof. UKW Zbigniew Zyglewski (Zakład Historii Średniowiecznej UKW): Miejsce Parku Kulturowego Wietrzychowice w turystyce

14.10 – mgr Adam Myrta ( Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej): 10 lat festynu archeologicznego „Wehikuł czasu” w Parku Kulturowym Wietrzychowice

14.30 – dr Dariusz Kurzawa (Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego): Nie tylko Wietrzychowice. Grobowce kujawskie w Rzeszynku nad Gopłem.

14.50 – dyskusja

16.00 – prezentacja wystawy posterowej Park Kulturowy Wietrzychowice. 80 lat badań archeologicznych, prezentacja wydawnictwa Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów.

 

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

10.00-17.00 – wyjazd do Wietrzychowic, zwiedzanie Parku Kulturowego Wietrzychowice.

 

 

KIEDY 20-21 kwietnia 2017 r.
MIEJSCE Toruń, Wietrzychowice