Organizacja imprez
dla małej i dużej grupy
4-6 marca 2016 r.

Organizacja imprez
dla małej i dużej grupy

fot. Pixabay

Program:

Program obejmuje zabawy ułatwiające wejście w grupę, zabawy rozluźniające oparte o ruch, taniec; metody integrowania grupy, pomysły na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości (impreza fabularyzowana, impreza na „hasło”, animacja dużych grup z wykorzystaniem stoisk animacyjnych, animacja grup wielopokoleniowych, proste działania plastyczne).
Główny nacisk położony będzie na dostarczenie uczestnikom wiedzy i kształ-towanie umiejętności samodzielnego przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych i małych.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka-absolwentka Akademii Trenera UAM. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8,
piątek 4 marca w godz.1600-1900
sobota 5 marca w godz. 900-1700
niedziela 6 marca w godz. 900-1400

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

KIEDY 4-6 marca 2016 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 24 lutego 2016 r.
MIEJSCE WOAK Toruń
CENA 80 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

alicja.usowicz@woak.torun.pl
56 652 27 55
601 332 611

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH