Organizacja imprez
dla małej i dużej grupy
18-20 listopada 2016 r.

Organizacja imprez
dla małej i dużej grupy

fot. Pixabay

Program:

Zabawy ułatwiające wejście w grupę, zabawy rozluźniające oparte o ruch, taniec; metody integrowania grupy, pomysły na aktywne i twórcze działania z grupami różnej wielkości (impreza fabularyzowana, impreza na „hasło”, animacja dużych grup z wykorzystaniem stoisk animacyjnych, animacja grup wielopokoleniowych, proste działania plastyczne).
Główny nacisk położony będzie na dostarczenie uczestnikom wiedzy i kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania i realizowania różnorodnych imprez dla grup dużych i małych.
Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, zaś pedagogikę zabawy poznaje się poprzez czynne uczestnictwo w działaniach z wykorzystaniem tych metod.

Uwaga: na zajęcia prosimy zabrać wygodny strój i miękkie obuwie.

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych.

Prowadzący:

Alicja Usowicz – animatorka kultury, animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog zabawy, trenerka. Kieruje Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu; założycielka i animatorka Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, pedagogiki cyrku dziecięcego; specjalizuje się w aktywizowaniu grup i osób w różnym wieku. Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji kultury.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8,
piątek, 18 listopada 2016 r. w godz.16.00-19.00
sobota, 19 listopada 2016 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela, 20 listopada 2016 r. w godz. 9.00-14.00.

KIEDY 18-20 listopada 2016 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 10 listopada 2016 r.
MIEJSCE WOAK Toruń
CENA 80 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

alicja.usowicz@woak.torun.pl

56 652 27 55

601 332 611

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH