Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2016

Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu  realizuje dofinansowane z budżetu państwa kwotą 31 tysiące złotych w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury zadanie Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 41 700 zł. 

Celem zadania – zakupu sprzętu multimedialnego: dziesięciu laptopów i jednego projektora multimedialnego – jest zapewnienie uczestnikom organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych możliwości twórczej pracy: tworzenia multimedialnych form artystycznych  przy wykorzystaniu nowych technologii. Dzięki temu zajęcia będą efektywne, a zarazem będą spełniały oczekiwania biorących w nich udział dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć z obszaru nowych mediów, filmu, animacji poklatkowej i komputerowej, wideoinstalacji, fotografii, netartu, grafiki komputerowej, a także zajęć teatralnych, cyrkowych, z pedagogiki zabawy, animacji kultury.

Ośrodek  zamierza zakupić laptopy z oprogramowaniem podstawowym, a więc bez specjalistycznych stacji graficznych, ponieważ uczestnicy zajęć będą korzystali z zasobów wolnego oprogramowania graficznego, do obróbki zdjęć i filmów. Te zasoby są szeroko dostępne – i właśnie z nich najczęściej korzystają w swojej pracy osoby amatorsko kreujące formy artystyczne przy użyciu nowych technologii.

Zarówno instruktorzy Ośrodka, jak i zapraszani do współpracy specjaliści podczas niemal wszystkich zajęć edukacyjnych, zwłaszcza warsztatów i szkoleń, wykorzystują sprzęt multimedialny, ponieważ daje on możliwość właściwej prezentacji podejmowanej problematyki, rejestracji, pokazu i analizy wykonywanych zadań, a zarazem usprawnia przebieg zajęć. Takie prowadzenie zajęć pozwalają w pełni osiągać założone cele.

Sprzęt będzie wykorzystywany w siedzibie Ośrodka oraz w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie Ośrodek nie posiada sprzętu multimedialnego, dzięki któremu można by było prowadzić w pełni efektywne warsztaty twórcze poza siedzibą placówki – a zajęcia interdyscyplinarne z wykorzystaniem multimediów okazują się najbardziej potrzebne właśnie we wsiach i miasteczkach w województwie. Wyposażenie placówek kultury w małych miejscowościach zwykle jest skromne, jednak uczestnicy zajęć, które prowadzą tam instruktorzy Ośrodka, uznają za oczywistą i niezbędną dostępność do nowych technologii.

Dzieciom Ośrodek zaproponuje zajęcia łączące tradycyjne formy ekspresji i kreacji, jak rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, rytowanie w papierze, lepienie z plasteliny oraz opracowywanie  tych form plastycznych z użyciem nowoczesnych technologii, a więc skanowanie, fotografowanie i komputerową obróbkę materiału dla uzyskania krótkich poklatkowych filmów animowanych. Po opanowaniu prostych technik dzieci będą potrafiły tworzyć filmy animowane. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć w ramach Programu Edukacji Artystycznej „Poznaję i tworzę” w dziedzinach teatru, filmu i komunikacji.

Doskonalenie umiejętności warsztatowych Ośrodek zaproponuje filmowcom i fotografom nieprofesjonalnym, twórcom amatorom podejmujących interdyscyplinarne działania artystyczne, przede wszystkim młodzieży uczestniczącej w Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinach filmu i fotografii. Charakter warsztatowy zyskają spotkania na temat sztuki współczesnej, zwłaszcza filmu, sztuki wideo, fotografii.

Ośrodek zwiększy liczbę przedsięwzięć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego adresowanych zarazem do młodzieży i osób starszych. Doświadczenia Ośrodka pokazują, że takie zajęcia doskonale łączą osoby starsze i młodzież: seniorzy są ciekawi nowych technologii, chętnie uczą się korzystania z nich, młodzież zaś chętnie dzieli się z nimi swoimi umiejętnościami.

W roku 2016 w ramach zadania „Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu” Ośrodek zakupił sprzęt komputerowy (stację graficzną z monitorem i oprogramowanie graficzne) wykorzystywany podczas warsztatów twórczych i innych form edukacji kulturalnej oraz dla dokumentowania działalności Ośrodka. Sprzęt ten jest kompatybilny z wyposażeniem pracowni multimedialnej zakupionym w poprzednich latach ze środków z budżetu państwa oraz własnych. Dokonane w trzecim kwartale tego roku zakupy w znaczący sposób unowocześnią zasoby sprzętowe Ośrodka.

 

mkidn_01_cmyk
Zadanie pn. „Infrastruktura domów kultury
– Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej
w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                                       marszalek_webZadanie pn. „Infrastruktura domów kultury
– Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej
w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury”
finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego