Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej
POPLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII

Wernisaż 13 września 2013 r.

Plakat

Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej
POPLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII

ZOBACZ FILM Z WERNISAŻU

Kamera

Ziemia dobrzyńska w fotografii

 

Trzynastego września o godzinie 1730 w Galerii Spotkań WOAK otwarta została poplenerowa wystawa fotograficzna Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej. Ekspozycja prezentuje plon pleneru, który odbył się w dniach 11-12 maja i 6-7 lipca.

 

Na fotografiach ukazane jest bogactwo krajobrazu kulturowego historycznej ziemi dobrzyńskiej, czyli fragmentu województwa ograniczonego przez rzeki Wisłę, Drwęcę i Skrwę. Część autorów zdjęć dokumentuje w swoich pracach wybrane elementy historii regionu – począwszy od czasów średniowiecza, poprzez dziedzictwo epoki baroku – szczególnie widoczne w budownictwie sakralnym – po czasy zaborów i XX wiek. Niektórych zainteresowała z kolei codzienne życie Dobrzyniaków, ich radości i troski – zarówno te sprzed stuleci, jak i dzisiejsze. Wreszcie niektórzy obiektyw aparatu kierowali przede wszystkim w stronę niepowtarzalnej przyrody regionu.

 

Kuratorem wystawy jest Stanisław Jasiński, który z setek wykonanych przez uczestników pleneru zdjęć wybrał czterdzieści najciekawszych ujęć, które znajdą się na wystawie w Galerii Spotkań. Uzupełnieniem wystawy będzie prezentacja multimedialna składająca się z kolejnych 142 fotografii.

 

Tytuł wystawy i poprzedzającego ją pleneru nawiązuje do Nocy i dni Marii Dąbrowskiej – najbardziej znanej powieści pisarki. Dąbrowska zaczęła pisać Noce i dnie podczas pobytu we wsi Płonne na ziemi dobrzyńskiej. Wielu wykreowanych przez nią bohaterów literackich ma swoje pierwowzory w postaciach, które codziennie spotykała w Płonnem i okolicy. Nie tylko Maria Dąbrowska odnalazła inspirację twórczą na ziemi dobrzyńskiej. Ponad sto lat wcześniej w położonej opodal Szafarni wakacje spędzał nastoletni Fryderyk Chopin. Poznana wówczas ludowa kultura muzyczna wywarła silny wpływ na jego całą twórczość. Rodowitym Dobrzyniakiem był z kolei poeta i pisarz Jerzy Petrkiewicz, który po wojnie pozostał na emigracji w Londynie. W jego twórczości cały czas pozostawały żywe echa dzieciństwa spędzonego w rodzinnych Fabiankach. Tropem tych i wielu innych artystów podążyli uczestnicy pleneru Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej, szukając ciekawych i niepowtarzalnych tematów w pięknym i inspirującym zakątku naszego województwa.

 

Autorzy zdjęć: Jarosław Aleksandrzak, Anna Hołub, Iwona Kubik, Dariusz Łenski, Ewa Łysiak, Jacek Melerski, Joanna Nacfalska, Barbara Owsian, Anna Pesta, Mirosław Radciniewski, Justyna Rojek, Ewa Rostkowska, Wojciech Stępski, Anna Strzelecka, Rafał Szarszewski, Paulina Szyplik, Agnieszka Ulatowska, Natalia Wiencławska, Zbigniew Zasada oraz Stanisław Jasiński i Michał Kokot.

 

Wystawa prezentowana była do końca września 2013 r. Obecnie jest wystawiana przez ośrodki kultury w województwie.

Plakat

Galeria zdjęć z wernisażu
Galeria Spotkań
WOAK Toruń
13 września 2013 r.

fot. Barbara Owsian

Galeria zdjęć z wystawy
w Miejskim Centrum Kultury
w Lipnie
11 października 2013 r.

Wernisaż wystawy „Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej” wystawianej w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie dnia 11 października 2013 r.

fot. Stanisław Jasiński

Galeria zdjęć z wystawy
w Galerii Sztuki Współczesnej
we Włocławku
15 listopada 2013 r.

Zaproszenie

fot. Barbara Owsian

fot. Stanisław Jasiński

fot. Mirosław Radciniewski

Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej
wystawa w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie
16 stycznia 2014 r.

Zaproszenie

fot. Stanisław Jasiński

Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej
wystawa w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni
13 kwietnia 2014 r.

W niedzielę 13 kwietnia 2014 r., po koncercie Myśleć Sercem – Papieskie Inspiracje, odbyło się  na otwarcie wystawy fotografii Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej. Na ekspozycje składają się 42 powiększenia fotograficzne oraz 142 zdjęcia w formie prezentacji multimedialnej. Powiększenia i zdjęcia w formie elektronicznej stanowią integralną całość.

źródło: www.szafarnia.art.pl

fot. Stanisław Jasiński

MIEJSCE WOAK