Naśladując McLarena –
Warsztaty Tworzenia Wideoklipu
Yacha Paszkiewicza
20-21 czerwca 2015 r.

Naśladując McLarena –
Warsztaty Tworzenia Wideoklipu
Yacha Paszkiewicza

fot. Katarzyna Koźlikowska

Adresaci:

Filmowcy amatorzy, twórcy niezależni oraz młodzież, którzy realizują lub dopiero chcą tworzyć krótkie formy filmowe – wideoklipy.

Program:

Norman McLaren – kanadyjski animator, który do tej pory ma niezwykły wpływ na wielu animatorów na całym świecie. Zostawił po sobie setki filmów eksperymentalnych, ale również znakomite filmy edukacyjne – plon swoich doświadczeń na polu filmowej animacji.

Naśladując McLarena to filmowy warsztat animacji, który jest próbą przeniesienia jego doświadczeń na współczesne środki wyrazu artystycznego. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy będą tworzyć techniką non-kamerową ilustrację muzyki na rolowanym papierze. Powstały w ten sposób materiał plastyczny zostanie zeskanowany aparatem fotograficznym i zmontowany w wideoklip. Istotnym elementem pracy będzie analiza struktury muzyki i nauka tworzenia jej ekwiwalentów plastycznych.

Prowadzący:

Yach Paszkiewicz – zwany ojcem chrzestnym polskiego teledysku, autor ponad czterystu wideoklipów, dyrektor festiwalu Yach Film w Gdańsku, założyciel Szkoły Videoklipu przy Uniwersytecie Gdańskim.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8
według harmonogramu:
sobota 20 czerwca w godz.1000-1500
niedziela 21 czerwca w godz.1000-1500

KIEDY 20-21 czerwca 2015 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 12 czerwca 2015 r.
MIEJSCE WOAK
CENA 140 zł
WIĘCEJ INFORMACJI:

kasia.kozlikowska@woak.torun.pl

barbara.planeta@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH