Metody pracy z młodym aktorem
24-25 września 2016 r.

Metody pracy z młodym aktorem

fot. Pixabay

I spotkanie: Edukacja/trening młodego aktora – 24-25 września 2016 r.

II spotkanie: Aktor kreatywny/twórca spektaklu – 15-16 października 2016 r.

Adresaci:

Pedagodzy teatralni pracujący z młodzieżą szkolną i studentami, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, nauczyciele prowadzący szkolne koła teatralne, nauczyciele przedmiotów artystycznych i humanistycznych, aktorzy zawodowi zainteresowani pedagogiką teatralną oraz studenci szkół pedagogicznych i artystycznych. Zapraszamy do udziału także pedagogów pracujących z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi. W zajęciach mogą również wziąć udział liderzy – „zaawansowani” członkowie zespołów teatralnych.

Cel:

Prezentacja nowoczesnych metod i technik pracy z „młodym” aktorem; zaprezentowanie dramy, improwizacji i ćwiczeń teatru fizycznego oraz twórczej pracy nad spektaklem jako metod rozwijania osobowości i komunikacji interpersonalnej, ujawniania uzdolnień artystycznych, rozwijania ekspresji, wyobraźni i kreatywności aktorskiej, edukacji teatralnej i treningu aktorskiego.

Program:

Warsztat Metody pracy z młodym aktorem składa się z dwóch modułów: 17-godzinnych warsztatów Edukacja/trening młodego aktora i 18-godzinnych Aktor kreatywny/twórca spektaklu. Zakończony jest pokazem osiągnięć, czyli krótką prezentacją teatralną.
W trakcie zajęć przekazana zostanie podstawowa wiedza teoretyczna na temat tendencji w kształceniu aktora w teatrze „po Stanisławskim”, psychofizycznym teatrze końca XX i początku XXI wieku, z kreatywnym aktorem w centrum i z wiodącą rolą pracy zespołowej.
Uczestnicy poznają w praktyce techniki i metody, które służą kształceniu podstawowych umiejętności aktorskich, improwizacji, rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, rozwijaniu ekspresji i świadomości ciała, świadomości przestrzeni i działania w przestrzeni, skupienia i życia w fikcji scenicznej, budowania relacji z partnerem/postacią na scenie, budowania postaci, tworzenie spektaklu – sceny teatralnej.
Podczas I spotkania Edukacja/trening aktora zostaną wykorzystane m.in. gry i zabawy, techniki dramowe (obraz, stop klatka, gorące krzesło – wywiad z postacią), techniki Augusta Boala (teatr obrazu, teatr forum); drama artystyczna oparta na tekście literackim, drama społeczna; improwizacje psychologiczno-realistyczne i surrealistyczne; improwizacje na podstawie dzieł plastycznych; improwizacje na podstawie utworu literackiego; techniki/właściwości fizycznej akcji; ćwiczenia z maską; sceny teatralne na podstawie tekstu literackiego.
Podczas II spotkania, Aktor kreatywny/twórca spektaklu uczestnicy będą odwoływali się do umiejętności zdobytych w „treningu aktora”, szczególnie umiejętności improwizowania.
W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności i techniki zespołowego tworzenia spektaklu, zarówno opartego na tekście literackim, jak i kreowanego na podstawie własnych przeżyć czy doświadczeń życiowych lub wokół najważniejszych problemów swojego środowiska. Wiodącą techniką w pracy nad spektaklem będzie improwizacja i ćwiczenia teatru fizycznego. W pracy nad teatrem literackim uczestnicy przejdą drogę od czytania tekstu poprzez improwizację do tworzenia sceny teatralnej opartej na tekście. W tworzeniu spektaklu społecznego, stosowanego zaczną od improwizacji wokół problemów czy sytuacji z życia, będą pracować nad udramatyzowaniem sytuacji życiowych i wreszcie nad dramaturgicznym opracowaniem tekstu. W programie zajęć są też ćwiczenia z kręgu teatru forum, m.in. tworzenie różnych wariantów (rozwiązań problemów) scen improwizowanych pod wpływem propozycji widowni. W dwóch lub trzech zespołach uczestnicy przygotują pokaz, prezentację wybranych scen teatru literackiego i społecznego, z akcentem na fizyczność i kreatywność aktora.

Uczestnicy warsztatów proszeni są o posiadanie wygodnego, pozwalającego na swobodny ruch stroju oraz miękkiego obuwia.

Warsztaty obejmują 35 godzin dydaktycznych.

Prowadzący:

Anna Dziedzic – pionierka i popularyzatorka dramy w Polsce. Od wielu lat prowadzi warsztaty i kursy dramy w edukacji, terapii i resocjalizacji dla studentów, nauczycieli, terapeutów i instruktorów teatralnych. Była wykładowcą dramy w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie. Aktualnie prowadzi zajęcia Edukacja teatralna w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Jest autorką sześciu książek o dramie i teatrze w edukacji, m.in. Drama a wychowanie, Teatr i Edukacji.
W Warszawskim Ośrodku Kultury, przemianowanym później na Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, przez wiele lat prowadziła Studio Dramy dla młodzieży szkół średnich i studentów. Zrealizowała około 60 przedstawień. Z grupami teatralnymi wyjeżdżała na festiwale i wymiany zagraniczne, do Francji, Włoch, Niemiec, Rumunii, na Litwę i na Syberię.
Pracuje od lat z aktorami zawodowymi. W Teatrze Ochoty reżyserowała spektakle edukacyjne dla młodzieży (Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego, Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Papierowy kochanek Jerzego Szaniawskiego, Antygona Sofoklesa). W Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki reżyserowała spektakle: Pasja Jerzego Przeździeckiego, Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego, Lalek Zbigniewa Herberta.
Od pięciu lat jest wykładowcą w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, prowadzi przedmiot Improwizacja w edukacji teatralnej, a ostatnio także koło naukowe Teatr psychofizyczny. Ponadto reżyseruje spektakle dyplomowe (Ślub Witolda Gombrowicza w 2012 r., Szaloną Gretę Stanisława Grochowiaka w 2013 r., Dom Bernardy Alba Federico Garcii Lorki w 2013 r., Port-Royal Henry de Montherlanta w 2014 r.). Ślub i Port-Royal prezentowała na Europejskich Spotkaniach Młodego Teatru w Grenoble, a Szaloną Gretę w Grenoble i na festiwalu TACT w Trieście.
Prowadzi warsztaty aktorskie za granicą, m.in. w Międzynarodowej Akademii Teatralnej w Rzymie, w szkole teatralnej przy Teatrze Frankfurt we Frankfurcie n/Odrą, w Centrum CREARC w Grenoble we Francji. Reżyseruje spektakle za granicą. Współpracuje z Teatrem Frankfurt, z Petit Theatre z Grenoble, z państwową Litewską Akademią Teatru i Muzyki w Wilnie.
Za działalność w zakresie edukacji teatralnej otrzymała w 2002 r. Złoty Krzyż Zasługi, zaś w 2014 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Należy do zagranicznych i polskich stowarzyszeń praktyków i teoretyków dramy oraz teatru: National Drama, TaPRA (Wielka Brytania), CREARC (Francja) oraz Polskiego Ośrodka ASSITEJ.

Harmonogram:

Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8,
I spotkanie: 24-25 września 2016 r. (sobota-niedziela) w godz. 9.00-17.00 z godzinną przerwą
II spotkanie: 15-16 października 2016 r. (sobota-niedziela) w godz. 9.00-17.00 z godzinną przerwą.

KIEDY 24-25 września 2016 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 15 września 2016 r.
MIEJSCE WOAK Toruń
CENA 300 zł (za oba spotkania)
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

alicja.usowicz@woak.torun.pl
56 652 27 55
601 332 611

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH