MECENAT 2008

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizuje w ramach programu Pomoc twórcom i animatorom kultury w obrębie Mecenatu 2008 dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt Środek świata (widowisk), czyli scena. Amatorski zespół teatralny w przestrzeni scenicznej.

logo

MECENAT 2008

Środek świata (widowisk), czyli scena. Amatorski zespół teatralny w przestrzeni scenicznej.


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu realizuje w ramach programu Pomoc twórcom i animatorom kultury w obrębie Mecenatu 2008 dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt Środek świata (widowisk), czyli scena. Amatorski zespół teatralny w przestrzeni scenicznej.

Projekt realizowany w roku 2008 obejmuje cykl warsztatów teatralnych, konsultacje specjalistyczne dla amatorskich zespołów realizujących widowiska sceniczne, dokumentowanie zdarzeń i zjawisk z różnych dziedzin amatorskiej twórczości scenicznej.

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono: sceniczny zestaw oświetleniowy, mikser oświetleniowy, reflektory typu PAR i PAR LED, statywy do reflektorów, trawersy, okablowanie i osprzęt, zestaw nagłośnieniowy, kamerę cyfrową i projektor multimedialny.

Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas seminariów, szkoleń  z różnych dziedzin teatru, sztuki słowa (opowiadania, recytacji, głosowo-ruchowo-plastycznej prezentacji utworów literackich), przeglądów, konkursów i festiwali organizowanych przez Ośrodek i współorganizowanych z miejskimi, miejsko-gminnymi  gminnymi ośrodkami kultury, podczas wizyt studyjnych w ośrodkach kultury, realizowania przedsięwzięć  z dziedziny edukacji artystycznej, a także dla dokumentowania i prezentacji promocyjnych najcenniejszych przedstawień na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

logologo