Małe formy teatralne
w pracy z dzieckiem
29 września 2018 r.
Animacja (przedmiot, lalka teatralna) i budowanie konwencji.

Małe formy teatralne
w pracy z dzieckiem

fot. pixabay

Adresaci:

Instruktorzy teatralni, pracownicy domów kultury, nauczyciele, animatorzy kultury i wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem małych form teatralnych w pracy z dzieckiem.

Cel:

Poznanie form działań z przedmiotem i lalką teatralną, zdobycie umiejętności kreowania scen i etiud teatralnych z udziałem dzieci.

Program:

Tworzenie scen i etiud teatralnych, animowanie przedmiotów i lalek, zapoznanie z możliwościami wykorzystania terapeutycznych właściwości pracy z formą, działania zbiorowe w zróżnicowanych grupach wiekowych.

Prowadzący:

Barbara Rogalska – aktorka, pedagog teatralny, absolwentka białostockiego Wydziału Teatru Lalek Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (obecnie Akademia Teatralna) w Warszawie i Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletnia aktorka Teatru Baj Pomorski w Toruniu, zagrała w ponad czterdziestu przedstawieniach. Współpracowała m.in. z Wydziałem Nauk Pedagogicznych i Historycznych UMK, prowadząc zajęcia z emisji głosu, a także z Policealnym Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jest autorką i realizatorką licznych projektów i warsztatów teatralnych.

Harmonogram:

sobota 29 września 2018 r. w godz. 10.00-14.00
Warsztaty obejmują 4 godz. dydaktyczne.

KIEDY 29 września 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 21 września 2018 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 70 zł
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 6522755

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH