Pedagogika cyrku
Magia cyrku
Metodologia nauki żonglowania
oraz uczenia innych
21-22 marca 2020 r.

Magia cyrku
Metodologia nauki żonglowania
oraz uczenia innych

fot. archiwum WOAK
Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą się nauczyć żonglować… oraz którzy planują uczyć żonglować innych: animatorzy, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, terapeuci, bibliotekarze, organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wolontariusze.

Cel:

Przekazanie wiedzy, doświadczenia, metodologii uczenia oraz narzędzi psychologicznych pomocnych przy uczeniu żonglowania innych oraz…siebie.

Program:
  • Psychologia uczenia – metoda uczenia krok po kroku; rozkładanie trudności na czynniki pierwsze; przekonania, nawyki, postawy.
  • Nauka żonglowania – trzema chustkami oraz ćwiczenia na każdy etap (od 1 do 3 chustek); trzema piłkami oraz ćwiczenia na każdy etap (od 1 do 3 piłek).
  • Nauka posługiwania się innymi rekwizytami cyrkowymi – rozkręcanie talerzy cyrkowych i dodatkowe ćwiczenia; posługiwanie się diabolo i podstawowe triki; posługiwanie się flowerstikiem i podstawowe triki. Podstawy sztuki iluzji.
  • Ja jako nauczyciel żonglowania: uważność na siebie i uczestników spotkań; modelowanie zachowań; drabina uczenia; jak uczyć innych, aby dobrze nauczyć; jak motywować.
  • Praca z porażką i frustracją – nauka na błędach; frustracja jako wskaźnik do zmiany działania; postawa proaktywna vs reaktywna.
  • Elementy pracy coachingowej w pracy z uczniem… i sobą: zasady coachingu wspierające uczenie innych; pytania coachingowe; emocje i motywacje

Uwaga: na zajęcia proszę zabrać wygodny strój i obuwie sportowe

Prowadzący:

Mirosław Urban – psycholog, pedagog cyrku, trener biznesu, coach, praktykujący żongler i… początkujący iluzjonista.
Współautor jedynej na rynku światowym książki dotyczącej korzyści psycho-pedagogicznych wynikających z nauki żonglowania (Pasja Żonglowania, 2012 r.). Autor i współautor czterech książek dotyczących szkoleń i rozwoju osobistego. Jedna z książek: Metafory i analogie w szkoleniach zdobyła nagrodę „Książka dla Trenera 2013 r.” przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.
Od 14 lat pasjonat i propagator pedagogiki cyrku. Pomysłodawca organizacji 35. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2012 w Lublinie, członek European Juggling Association (EJA), lider grupy: Benefits of Juggling, zajmującej się szerzeniem naukowych informacji o korzyściach wynikających z żonglowania.
Twórca autorskich programów edukacyjnych i rozwojowych, łączących metody pedagogiki cyrku z rozwojem osobistym (psychologia uczenia, emocji, motywacji). Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę uczenia się, doświadczania zmian, rozwiązywania problemów czy pokonywania wyzwań poprzez pracę nad własnymi celami, sukcesami i…  porażkami.
Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące: komunikacji, kreatywności, motywacji, zarządzania zmianą. Fascynują go tematy pracy z przekonaniami, odwagi do podejmowania działań, poszukiwania rozwiązań out of the box, unikania rutyny w myśleniu oraz nauka na błędach i praca z porażką.
Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych i prezentacyjnych. W ramach tworzenia projektów szkoleniowych oraz wystąpień wykorzystuje metody zaczerpnięte z takich obszarów jak: aktorstwo, improwizacja teatralna, mind games, sztuki fizyczne (m.in. żonglowanie), sztuka iluzji, coaching prowokatywny oraz inne pomysły autorskie.
Autor/współautor wielu prac dotyczących szkoleń, pracy trenera oraz wpływu sztuki żonglowania na psycho-fizyczne funkcjonowanie człowieka: autor książki Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe, współautor książek: Metafory i analogie w szkoleniach, Pasja żonglowania, Blaski i cienie bycia trenerem. Podręcznik.
Napisał lub współtworzył artykuły: Żonglowanie w biznesie, portal Nowoczesna Firma www.nf.pl; Żonglowanie sprzyja mózgowi, Charaktery nr 05/2005.

Harmonogram:

sobota  21 marca 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 22 marca 2020 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)

Warsztaty obejmują 18 godz. dydaktycznych.

KIEDY 21-22 marca 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 13 marca 2020 r.
MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55,  kom. 601 332 611

REJESTRACJA ONLINE
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH