Lubię to!
– cykl warsztatów dla kadry samorządowych instytucji kultury.

kwiecień – październik 2014 r.
Projekt ma na celu wyposażenie kadry placówek kultury w wiedzę potrzebną do prowadzenia działań twórczych z uczestnikami życia kulturalnego poprzez wykorzystanie technologii informatycznej oraz zapoznanie z aspektami prawnymi posługiwania się nią.

foto

Lubię to!
– cykl warsztatów dla kadry samorządowych instytucji kultury.

foto

JESTEŚMY TEŻ NA :

logo

logo

ZOBACZ PUBLIKACJĘ Z PROJEKTU

 

ZOBACZ FILM Z PROJEKTU

 

ARTYKUŁ O PROJEKCIE
Z BIULETYNU INFORMACJI KULTURALNEJ
WOAK 11-12.2014

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Edukacja – Edukacja medialna i informacyjna.

Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 ZAJĘCIA W PROJEKCIE

3 kwietnia 2014 r.

Podsumowanie spotkania z 3 kwietnia…

Mamy już za sobą pierwsze spotkanie w dniu 3 kwietnia. Tym bardziej ono cieszy, że mogliśmy się poznać w gronie nie tylko tych, którzy zgłosili się do projektu, ale zaprosić do udziału w nim dyrektorów instytucji kultury i animatorów kultury.
Szkolenie: Aspekty prawne komunikacji internetowej, prawa autorskiego w sieci oraz polityki prywatności prowadzone przez adwokata Marcina Lassotę (LL.M.) partnera Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy zainaugurowało nasz projekt: Lubię to!cykl warsztatów dla kadry samorządowych instytucji kultury.

Wykład Adwokata Marcina Lassoty (LL.M.)
partnera Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy
fot. Stanisław Jasiński

foto

Trudno jest podczas kilkunastu godzin szkolenia przekazać szczegółowo wszystkie zagadnienia i problemy związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w sieci internetowej. Te, które zostały przedstawione dały pewność, że działania instytucji kultury w tym zakresie będą zgodne z prawem.
Szkoleniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, w której Pan Marcin Lassota przedstawił zagadnienia z zakresu: 
– promocji instytucji kultury w Internecie z uwzględnieniem: polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych, wysyłania informacji handlowych i zasad działania mediów społecznościowych, 
– prawa autorskiego przedstawiającego zagadnienia związane z: utworem, utworem zależnym, czy inspirowanym,
– dozwolonego użytku,
– wolnych licencji,
– prawa do wizerunku i legalnych zasad do korzystania z niego,
– istotnych postanowień umów autorsko-prawnych związanych z: przeniesieniem praw autorskich, licencji, pół eksploatacji, czy wykonywaniem autorskich praw osobistych,
– konkursów, loterii i gier miejskich.
Zagadnienia te są szczególnie ważne w instytucji kultury, gdyż podczas pracy spotykamy się z nimi na co dzień i często mamy problemy jak sobie z nimi poradzić. Prowadzący zwrócił uwagę na istotny aspekt związany z funkcjonowaniem instytucji kultury jakim jest działalność edukacyjna, która pozwala na większe możliwości korzystania z cudzej własności, ale tylko w przypadku, gdy taki zapis znajduje się w podstawowym dokumencie jakim jest statut.

Wykład inauguracyjny projektu „Lubię to!”
fot. Stanisław Jasiński

foto

Dla lepszego przyswojenia sobie wiedzy, każdy z uczestników otrzymał wydruk wykładu, w którym mógł sporządzać notatki. Ważnym elementem tego szkolenia była możliwość zadawania szczegółowych pytań. Wyjątkowa fachowość a przy tym otwartość i życzliwość prowadzącego Pana Marcina Lassoty sprawiła, że pytaniom nie było końca a przerwy zostały zredukowane do minimum.

W świat naszych codziennych problemów i nie tylko, wprowadził nas Pan Wojciech Szuniewicz – dyrektor Krotoszyńskiego Domu Kultury.

Wykład Wojciecha Szuniewicza, dyrektora Krotoszyńskiego Domu Kultury
fot. Barbara Płaneta

foto

Wykład: Nowa Instytucja kultury OPEN GLAM  stała się podstawą do prześledzenia rozpoczętego procesu otwierania się Krotoszyńskiego Domu Kultury na nowe możliwości jakie niesie ze sobą rozwój technologii. Staje się ona podstawą do przyciągnięcia i nawiązania kontaktów z młodymi ludźmi, których łączy nowy model komunikacji wirtualnej. Dlatego tak istotne jest otwarcie się instytucji kultury na inicjatywy obywatelskie bez względu na rangę jaką sobą reprezentują. Ważne jest to, że stają się one platformą komunikacji a tym samym poszerzają obszar animacji. Aby sobie wyobrazić siłę rażenia nowych mediów, Wojciech Szuniewicz przytoczył znany przykład: kwietniowego ogniska na Zakrzówku, które w konsekwencji doprowadziło do oskarżenia Anny K. jako inicjatorki wydarzenia. A przecież na swoją uroczystość zaprosiła tylko kilkoro znajomych. Dlatego warto siłę nowych mediów wykorzystać do działalności instytucji. Wykład ten oddawał także różne odcienie codziennego funkcjonowania instytucji kultury. Prowadzący zwrócił uwagę na różne uwarunkowania społeczne i w związku z tym często sprzeczne z misją, potrzeby zgłaszane przez odbiorców. Zadał również pytanie: czy należy się martwić tym, że młodzi ludzie opuszczają swoje małe miasta i wsie? Odpowiedź była jedna: Nie. Należy się z tego cieszyć, bo to znaczy, że chcą się rozwijać. W każdej chwili mogą wrócić do swojej małej ojczyzny bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności i wcale nie muszą tego robić osobiście. Mogą wykorzystać nowe media i być na wyciągnięcie ręki.
Wykład, który w bardzo sugestywny a zarazem w emocjonalny sposób prowadzony był przez Wojciecha Szuniewicza sprowokował uczestników do ożywionej dyskusji. Większość z nich utożsamiała się z opinią prowadzącego pomimo, że każdy z nich pochodził z innej miejscowości. W obrazie funkcjonowania instytucji jaką jest Krotoszyński Ośrodek Kultury zobaczyli swoje instytucje, które należy zmieniać. Jeśli ich nie zmienimy to co nas czeka? Wszak Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dopuszcza kierowanie instytucją przez zarządcę. Czy wtedy nie zgubimy czegoś ulotnego i niepowtarzalnego co wnosi każdy z nas do naszej społeczności? Jest jeszcze trochę czasu aby się uczyć i przestawić swoje myślenie i wykorzystać do tego siłę nowych mediów.

Organizatorzy serdecznie dziękują prowadzącym za ciekawie poprowadzone szkolenia-wykłady i warsztaty. Dziękujemy również Akademickiemu Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa za współorganizację inauguracji projektu.

 


 
3 KWIETNIA 2014 r. (czwartek)

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”,
ul. Gagarina 37a
 
Szkolenie – wykład: Aspekty prawne komunikacji internetowej, prawa autorskiego w sieci oraz polityki prywatności
Prowadzenie: adwokat Marcin Lassota, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy

Celem szkolenia-wykładu jest przedstawienie zasad zgodnego z prawem prowadzenia w sieci działalności kulturalnej i związanych z nią działań informacyjnych i marketingowych oraz nauka unikania najczęstszych błędów. Uczestnicy poznają zarówno zasady legalnego korzystania z utworów chronionych prawem autorskim (w tym także w ramach dozwolonego użytku), jak i możliwości korzystania z elementów niechronionych lub udostępnionych na tzw. wolnych licencjach (np. Creative Commons). Dowiedzą się jak zgodnie z prawem wykorzystywać wizerunek osób. Istotnym elementem będzie zapoznanie uczestników z możliwościami udostępniania treści w sieci, w tym także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szkolenie-wykład obejmie zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia prawidłowego zarządzania każdą instytucją kultury, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności; jednocześnie zostaną zaprezentowane konkretne przykłady zaczerpnięte z działalności instytucji kultury. Pozwoli także na zapoznanie się z zasadami korzystania z danych osobowych (np. w ramach wysyłania newsletterów czy sprzedaży biletów na odległość), a także regułami organizacji gier miejskich, konkursów  i loterii promocyjnych. Szkoleniu-wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna, której treść w formie wydruku zostanie przekazana uczestnikom inauguracyjnego wykładu. Prowadzący przewiduje aktywny udział uczestników.

Wykład i prezentacja: Nowa Instytucja kultury OPEN GLAM
Prowadzenie: Wojciech Szuniewicz – dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Tematem wykładu będą rozważania na temat funkcjonowania instytucji kultury i jej pracowników w nowych uwarunkowaniach technologicznych. Jest to zagadnienie bardzo ważne, ponieważ instytucje muszą dotrzeć do młodych ludzi, którzy permanentnie posługują się nowymi komunikatorami. Prowadzący przedstawi proces i próby wbicia się instytucji w globalną sieć, która powinna stać się nowym obszarem animacji. Obszarem, który połączy otwarty model instytucji w dosłownym jego znaczeniu z przestrzenia wirtualną, i w którym wykorzystywane będą nowe portale społecznościowe i komunikatory jako narzędzia oddolnej inicjatywy obywatelskiej. Przedstawi doświadczenia Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, które dotyczyć będą PR jako narzędzia do budowania instytucji zaufania publicznego i budowy koalicji partnerów. Podczas wykładu podsumowane zostaną pierwsze 3 miesiące działań związanych z wprowadzeniem nowych narzędzi PR w instytucji. Przedstawiony zostanie także projekt: siła Internetu na podstawie „kwietniowego ogniska na Zakrzówku” i oskarżona Anna K. Wykład zakończy próba odpowiedzi na pytanie: Co dalej z instytucjami kultury – zmiana, ale jaka?

Załączniki
 
 

 

4 kwietnia 2014 r.

Podsumowanie spotkania z 4 kwietnia…

Podbudowani wiedzą teoretyczną i praktyczną uczestnicy projektu mogli przystąpić 4 kwietnia do udziału w warsztatach: Serwis internetowy w instytucji kultury. Realizacja projektu: nowy serwis internetowy z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury w dobie Responsive Web, które prowadził Dominik Pokornowski.
Trudno jest w kilku zdaniach opisać najważniejsze zagadnienia z tego zakresu, ale o wyjątkowym charakterze tych warsztatów niech świadczy fakt, że przerwa była tylko jedna po to, by uczestnicy mogli zjeść obiad i nabrać sił do dalszej pracy. Ciekawie przedstawiony był proces tworzenia nowego serwisu www, który uwzględniał specyfikę instytucji kultury. Trochę trudności sprawiał uczestnikom proces redagowania tekstów wykorzystywanych do przyciągnięcia i zachęcenia użytkowników do skorzystania z oferty jaką przygotowuje konkretna instytucja kultury zarówno poprzez stronę www jak i poprzez newsletter. Po kilku ćwiczeniach można było powiedzieć, że zredagowanie ciekawych a równocześnie krótkich tekstów nie stanowi dla uczestników żadnego problemu.

Uczestnicy warsztatów Dominika Pokornowskiego – PR managera
fot. Barbara Płaneta

foto

Mnie osobiście bardzo zainteresowało narzędzie  Google Analytics, które służy do analizy statystyk serwisów www. Narzędzie to jest źródłem tworzenia różnego rodzaju raportów związanych z tzw. ruchem internetowym, rejestracją danych i daje możliwość zmierzenia efektywności instytucji niezależnie od struktury czy innych czynników.
Może już nie długo zastosowane zostanie w sprawozdawczości hasło: Pokaż mi analizę serwisu swojej instytucji a powiemy Ci jaką ma ona wartość.

Organizatorzy serdecznie dziękują prowadzącym za ciekawie poprowadzone szkolenia-wykłady i warsztaty. Dziękujemy również Akademickiemu Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa za współorganizację inauguracji projektu.


 

Warsztaty: Serwis internetowy  w instytucji kultury. Realizacja projektu: nowy serwis internetowy z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury w dobie Responsive Web Design
Prowadzenie: Dominik Pokornowski

Warsztaty obejmą zagadnienia wprowadzające w proces tworzenia nowego serwisu www z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury w dobie Responsive Web Design. Będą miały na celu merytoryczne przygotowanie osób koordynujących tego typu projekty w instytucjach kultury. W ramach treningu uczestnicy nauczą się redagowania tekstów i zdobędą wiedzę technologiczną, dzięki której w pełni zrozumieją proces tworzenia i instalacji serwisu, nabędą umiejętności z zakresu sprawnego zarządzania projektem, budowy serwisu www lub aplikacji. Poznają aktualne trendy i przetarte standardy w procesach tworzenia serwisów internetowych oraz hermetyczne słownictwo programistów, dzięki któremu poznają  mechanizmy i technologię. Będą mogli swoją wiedzę wykorzystać w działaniach z grupami młodzieżowymi. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane takie narzędzia, jak: Webusability i unix esperience, projektowanie i prototypowanie sewrisu www, technikalia webdev – od hostingu po CMS’y, webdesign, dobre praktyki projektowe i przykładowe realizacje. W trakcie trwania projektu prowadzący będzie udzielał konsultacji.

Prezentacja Dominika Pokornowskiego

 

24-25 kwietnia 2014 r.

Fotografia mobilna
warsztaty Wojtka Szabelskiego

Warsztaty Fotografia mobilna, które prowadził artysta fotograf Wojtek Szabelski wprowadziły uczestników w świat nowych możliwości fotografowania rzeczywistości zarówno tej prywatnej jak i zawodowej.
Warsztaty rozpoczęły się wykładem i prezentacją fotografii wykonanych przez prowadzącego przy użyciu aparatu mobilnego i przedstawieniem aplikacji do ich przetworzenia. Aplikacje mobilne pozwalają na przetworzenie zdjęć poprzez ingerencję w rzeczywisty obraza, ale równocześnie można wykorzystać je do nadania im kreatywnego i indywidualnego charakteru. Jedną z nich jest aplikacja Snapseed. Służy ona do obróbki zdjęć, które można potraktować jako wyjściowe do stworzenia niepowtarzalnych fotografii. Podobnie działają aplikacje Handy Photo, Color Manager, FotoToaster, Tilt-shift czy Image Blender. Do jednych z największych aplikacji należy Instagram, który w 2012 roku posiadał 80 milionów użytkowników i w fenomenalny sposób wpisał się w mobilną rzeczywistość. Aplikacje te są bardzo intuicyjne, ale są jednak tylko narzędziami, bo nadal ważny jest człowiek, który robi zdjęcie. Prowadzący zwrócił równocześnie uwagę na fakt, że tak jak i w innych kategoriach życia, do fotografii również należy mieć dystans. Warto zachować zrobione zdjęcia jeśli nawet uważamy, że nie wyszły tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Trzeba im dać szansę na drugie życie wracając do nich po pewnym czasie i spróbować odszukać w nich nowych wartości.
Światem rządzi szybkość i ta cecha plus rozwój technologii otworzyły przed fotografią nowe możliwości. Co takiego sprawia, że fotografowanie telefonem komórkowym stało się tak popularne nie tylko w dokumentowaniu codziennego życia, ale też w dokumentowaniu wydarzeń, które kiedyś były zarezerwowane dla fotografów zawodowych? Zadecydowała o tym przede wszystkim mobilność. Telefony prawie zawsze mamy przy sobie i możemy robić zdjęcia spontanicznie i w każdej chwili rejestrować zdarzenia. Co ważniejsze, w czasie rzeczywistym możemy się tymi fotografiami dzielić z innymi użytkownikami portali społecznościowych lub przekazywać je do redakcji TV. To właśnie użytkownicy telefonów komórkowych są w miejscach, w których coś się dzieje i zanim przyjedzie zawodowy fotograf, fotografia z wydarzenia żyje już swoim drugim życiem. Media są gotowe przyjąć każdy obraz, byle był dostarczony szybko. Nie potrzeba nam do tego lustrzanki czy aparatu cyfrowego. Robiąc zdjęcia tradycyjnym aparatem fotograficznym możemy go przełączyć na tryb automatyczny, co dla ambitniejszych fotografów jest opcją nie do przyjęcia. Do tego dochodzi zakup coraz to nowych i większych obiektywów. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę ciężar sprzętu i ograniczenia związane z dotarciem do miejsc, w których coś się dzieje, to zauważymy, że tradycyjna fotografia przegrywa na tym obszarze z tą mobilną.
Smartfony pomimo, że ustępują technologicznie tradycyjnym aparatom fotograficznym dzięki aplikacjom mogą zamienić się w małe laboratoria, które pozwalają na przetworzenie fotografii. Pozwalają także tworzyć ciekawe rzeczy zarówno małe jak i większe. Dają możliwość tworzenia foto relacji z różnych wydarzeń w tym i kulturalnych.
Pierwszy dzień warsztatów zakończył się fotograficznym spacerem po mieście, podczas którego uczestnicy fotografowali miasto i siebie nawzajem, aby stworzyć foto relacje.
Drugiego dnia każdy z uczestników zaprezentował zrobione przez siebie podczas spaceru zdjęcia. Prezentacje te, stały się okazją do udzielenia przez prowadzącego wielu ważnych i fachowych porad związanych z procesem fotografowania, odnoszących się zarówno do fotografii tradycyjnej jak i mobilnej. Tak samo jak w tradycyjnej fotografii, fotografowanie smartfonem wymaga koncepcji, znajomości kadrowania czy umiejętności związanych z ustawieniem ostrości. Uczestnicy dowiedzieli się, że prosty sposób umiejscowienia najważniejszych rzeczy/obiektów dla zdjęcia powoduje, że odbiór obrazu jest właściwy. Fotografowanie smartfonem wiąże się z bardzo prozaicznym zagadnieniem związanym z trzymaniem telefonu tak, aby na zarejestrowanym obrazie nie było fragmentu ręki. Fotografować należy aktywnie robiąc zdjęcia jak najbliżej obiektu, bo zamontowany w smartfonie zoom cyfrowy może przekłamać rzeczywistość. Należy również pamiętać o pobieraniu coraz to nowych aplikacji i przy ich pomocy eksperymentować, bo pomagają rozwijać kreatywność. Warto również dobrze poznać sprzęt, którym dysponujemy, bo łącząc wiedzę z wrażliwością możemy zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedną z podstawowych zasad fotografii mobilnej jest dzielenie się swoją twórczą pracą z innymi użytkownikami serwisów społecznościowych. Natomiast dla pracowników instytucji kultury otwierają się nowe możliwości związane z nawiązaniem twórczego dialogu z dziećmi, młodzieżą, czy starszymi osobami.
Podczas warsztatów uczestnicy mogli podziwiać nowy album Wojtka Szabelskiego I’Paris, który jest bardzo osobistą dokumentacją fotograficzną zrobioną smartfonem podczas pobytu w Paryżu. Zdjęcia w nim zamieszczone wykonane są w konwencji czarno-białej i przetworzone zostały za pomocą aplikacji w szczególnej formie po to, by zmusić odbiorcę do twórczego wysiłku podczas ich oglądania.

fot. Katarzyna Koźlikowska

 

8-9 maja 2014 r.

Social Media
Warsztaty Artura Jabłońskiego

fot. Katarzyna Koźlikowska
 

Warsztaty Dominika Pokornowskiego

fot. Katarzyna Koźlikowska

Załączniki

Publikacja Fundacji Techsoup

Prezentacja – Artura Jabłońskiego

 

 

12 --13 czerwca 2014 r.

Animacja poklatkowa i animacja GIF
warsztaty Anny Płacheckiej

fot. Katarzyna Koźlikowska 

fot. Robert Marszałkowski

autor: Robert Marszałkowski

foto

autor: Monika Bojarska i Katarzyna Koźlikowska

foto

Załączniki

Prezentacja Anny Płacheckiej

 

 

4-5 września 2014 r.

Komiks – tylko wyobraźnia jest granicą
Łukasza Kowalczuka

fot. Katarzyna Koźlikowska

autor: Agnieszka Dąbrowska

autor: Joanna Makowczyńska

foto

autor: Kamila Krzanik-Dworanowska

foto

autor: Małgorzata Strzyżewska

foto

 

8-9 października 2014 r.

Materiały dodatkowe do warsztatów z komiksu.

Komiksy. Wielki przewodnik dla początkujących!!!
źródło: infografika.wp.pl
 
foto

 

Fragment komiksu
„Bajki dla dorosłych” – Janusz Christa

foto

Gladiator – Komiks – Jakub K. Dębski

foto

Załączniki

Lista lektur

 

 

 

Załączniki

Karta zgłoszenia

Ulotka PDF