Zgłoszenia / Подання

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”

4-16.07.2022

Zgłoszenia / Подання

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”

4-16.07.2022

polsko-ukraińskie
bezpłatne półkolonie artystyczne w Osieku nad Wisłą
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z gminy Obrowo

польсько-український
безкоштовні арт-табори в Осіку на річці Вісла
для дітей та підлітків 7-13 років з ґміни Оброво

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
tel. 56 652 27 55