Media o nas / ЗМІ про нас

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”
4-16.07.2022

Media o nas / ЗМІ про нас

Lato w teatrze
„A gdzie tytuł?”
4-16.07.2022

polsko-ukraińskie
bezpłatne półkolonie artystyczne w Osieku nad Wisłą
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z gminy Obrowo

польсько-український
безкоштовні арт-табори в Осіку на річці Вісла
для дітей та підлітків 7-13 років з ґміни Оброво

GRA FM


RADIO POMORZA I KUJAW


TELEWIZJA TORUŃ – Aktualności Toruńskie 7.06.2022 r.
[minuta 12 i 38 sekund]


TELEWIZJA TORUŃ – Rozmowa dnia 7.06.2022 r.


RADIO ESKA


PORTAL GMINY OBROWO


PORTAL/GAZETA „POZA TORUŃ”