Konsultacje muzyczne
on-line
konsultacje muzyczne

Konsultacje muzyczne
on-line

 

Zapraszamy wszystkich uczestników Amatorskiego Ruchu Artystycznego, zwłaszcza osoby recytujące i śpiewające z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane szeroko rozumianym dźwiękiem, zarówno tym mówionym, jak i śpiewanym do muzycznych konsultacji z Erwinem Regoszem.

Konsultacje będą mieć charakter otwarty na wszystkie tematy zw. z uprawianiem muzyki i interesującej prezentacji tekstu mówionego oraz śpiewanego. Najskuteczniejszą formą relacji prowadzący –uczeń, prowadzący – instruktor będzie prezentacja nagrania i dokonana na tej podstawie analiza materiału wraz z uzasadnieniem wydanych opinii.

Jeśli chcesz dyskutować i pracować nad:

  • prawidłową i higieniczną emisją głosu, m.in. optymalną siłą i wyrazistością w mowie i śpiewie,
  • umiejętnością stosowania różnych kanałów artykulacyjnych, mających wpływ na barwę głosu(np. kanał nosowy, kanał piersiowy, głowowy, mix rezonansowy, itp.),
  • umiejętnością interesującego opowiadanie historii za pomocą dźwięku mówionego i śpiewanego,
  • świadomym kształtowaniem dźwięku w oparciu o prawidłowe rozpoznanie i stosowanie rezonatorów, jakie mamy do dyspozycji,
  • wyborem interesującego repertuaru, zgodnego z możliwościami wykonawczymi mówiących,  śpiewających poezję i wokalistów uprawiających inne gatunki muzyczne,
  • wszystkimi innymi tematami i problemami z jakimi borykają się osoby recytujące i śpiewające

umów się na spotkanie on-line.

Będziesz mieć też możliwość uzyskania podkładów ćwiczebnych i profesjonalnych po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym, w tym unikalnych podkładów z płyt dla dzieci i młodzieży wydanych przez WOAK, certyfikowanych przez MEN jako pomoce artystyczne i metodyczne dla nauczycieli, których producentem i autorem muzyki jest Erwin Regosz.

Konsultacje muzyczne on-line odbywają się po wcześniejszym umówieniu z prowadzącym.
Wyślij wiadomość na facebookowy profil WOAK-u, e-maila: erwin.regosz@woak.torun.pl lub umów się telefonicznie: 56 652 27 55

Erwin Regosz  – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną, prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu warsztatów i kursów, krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów Ja to mam szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję bardzo! współfinansowanych ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w 2014, 2015, 2017 i 2019 r. przez WOAK Toruń. Jest także współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

Ciekawe strony o muzyce


Facebook – Polskie Wydawnictwo Muzyczne
– Profil na Facebooku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Facebook – Polish Cultural Institute
– Profil na Facebooku Polskiego Instytutu Kultury w Nowym Jorku
Facebook – Fundacja Okularnicy
Profil na Facebooku Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
Facebook – Instytut Kultury Polskiej
– Profil na Facebooku Instytutu Kultury Polskiej
Facebook – Jazz Forum
– Profil na Facebooku czasopisma muzycznego Jazz Forum – „European Jazz Magazine”
Facebook – Muzyka Tradycyjna
– Profil na Facebooku poświęcony wszystkiemu co jest związane z muzyką tradycyjną
www.imit.org.pl
 – Strona Instytutu Muzyki i Tańca, któryzajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji , wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.
www.mapaik.mk.gov.pl 
– Mapa wiedzy o kulturze. Można tu znaleźć adresy do interesujących nas instytucji kulturalnych w całym kraju.
www.scholaris.pl
– Portal wiedzy dla nauczycieli.
www.bazy.ngo.pl
– Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym.
www.muzykakresow.pl – Fundacja „Muzyka Kresów” powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.
www.platformakultury.pl – Portal Platforma Kultury to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Istotą Platformy Kultury jest współdziałanie oraz tworzenie efektywnej sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń.
www.tabor.domtanca.art.pl – Tabor Domu Tańca to tygodniowe warsztaty tradycyjnego tańca, śpiewu i gry na instrumentach, podczas których w roli nauczycieli-mistrzów występują lokalni wiejscy artyści lub kontynuatorzy ich tradycji z młodszego pokolenia. Oprócz warsztatów w ciągu dnia odbywają się zajęcia dla dzieci, pokazy filmów, wystawy i wykłady, a wieczorem – zabawy taneczne przy muzyce na żywo.
www.domtanca.art.pl – Stowarzyszenie Dom Tańca założyła w 1994 grupa osób zafascynowanych polską muzyką tradycyjną in crudo, czyli w jej oryginalnym brzmieniu, bez stylizacji i opracowań. Zajmuje się ono szczególnie tańcem, śpiewem i muzyką instrumentalną Polski Centralnej i Wschodniej.
Singing Lessons: Basic Singing Lessons – Cykl lekcji śpiewu na portalu YouTube
www.etno.serpent.pl – Działający od 2001 r. serwis internetowy, poświęcony polskiej scenie etno/folk. Informacje o nowych płytach, koncertach i festiwalach, jak też innych wydarzeniach muzycznych. Prezentacje zespołów, festiwali, cyklów muzycznych. Serwis stanowi samodzielną część portalu muzycznego (wraz z internetowym sklepem) serpent.pl.
www.mazowieckaszkolamuzykiludowej.pl – Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej jest ośrodkiem kształcącym muzyków w zakresie mazowieckiej tradycji muzycznej. Celem działalności MSML jest stałe podnoszenie poziomu wykonawczego muzyków ludowych a zarazem ich inspirowanie, tak by wykonawcy mogli stać się twórcami w pełnym tego słowa znaczeniu.
www.zespolyludowe.pl – Potal ZespolyLudowe.pl to baza polskich zespołów ludowych, która skupia zarówno twórców indywidualnych jak i zespoły tańca i pieśni.
www.kulturaludowa.pl – KulturaLudowa.pl jest pierwszym i jedynym ogólnopolskim portalem internetowym, w całości poświęconym tradycyjnej kulturze ludowej, a także jej przemianom i zjawiskom we współczesnym świecie. Znaleźć tutaj można m.in. aktualności, informacje o wystawach, festiwalach, konkursach, warsztatach, relacje z imprez, nowości wydawnicze, oraz recenzje, bazę teleadresową (skanseny, muzea etnograficzne, izby regionalne), jedyną w Polsce ogólnopolską bazę danych o zespołach i kapelach ludowych, sylwetki twórców ludowych.
www.gendos.art.pl – artysta Gennady “GENDOS” Tchamzyryn – muzyk, śpiewak i instrumentalista, szaman, nauczyciel (mistrz) śpiewu gardłowego, rzeźbiarz w kamieniu i drewnie (strona zespołu)
www.ewakossak.pl – strona Ewy Kossak; głos uniwersalny; nauka śpiewu
www.wygrajsukces.com.pl  – strona 15-tego konkursu piosenki dla młodych wokalistów “Wygraj Sukces”
www.zauchafestiwal.pl
– strona 2 festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy “Serca bicie”
www.swietomuzyki.wikidot.com
 –  Strona powstała na potrzeby drugiej edycji Święta Muzyki w Toruniu w czerwcu 2008 roku
www.kawkowopolana.pl strona Ośrodka Rozwoju Osobistego prowadzonego przez Maję Wołosiewicz i Jacka Towalskiego. Między innymi warsztaty “Laboratorium głosu” prowadzone przez światowej sławy śpiewaczkę Olgę Szwajger.
www.mooza.pl  muzyka elektroniczna, recenzje, relacje, biografie, wywiady
www.piosenkoznajdowacz.pl  znajdziemy tu teksty piosenek polskich oraz zagranicznych, klipy YouTube, bazę artystów z całego świata itp.
www.salonik3muz.republika.pl strona osiedlowej placówki kulturalnej z Wrocławia, konkursy, warsztaty…
www.teatrpiosenki.pl strona Teatru Piosenki we Wrocławiu: repertuar, galeria, rezerwacja biletów
www.strefapiosenki.pl Niezależne Centrum Wymiany Informacji i Wrażeń. Koncerty festiwale, płyty, książki.
www.sztukoteka.pl –  serwis internetowy firmy “SZTUKOTEKA” s.c. spółki artystycznej z Warszawy. Spektakle, koncerty, programy edukacyjne
www.katalog.onet.pl/festiwale folklorystyczenajwiększy polski katalog stron
www.isak.pl  Internetowy serwis autorów i kompozytorów. Relacje z koncertów, festiwali, imprez, recenzje, wywiady. Pliki audio i mp3 do posłuchania.
www.zohylina.glodowka.com.pl strona Muzycznej  Zohyliny –  “azylu dla sztuki prawdziwej, niekomercyjnej, gdzie artyści i odbiorcy będą mogli realizować swe pasje, niekoniecznie dopasowując je do aktualnych trendów, wymogów finansowych i oczekiwań mas”
www.festiwal-piosenki-innej.blog.onet.plstrona poświęcona I Festiwalowi Piosenki Innej w Lubawie.
www.muzyka.ofm.pl Muzyka związana z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych – OO. Bernardynów, mp3, opracowania, studio nagrań Fanfara.
www.filmmusic.pl Wszystko o muzyce filmowej. Nowości, biografie kompozytorów, recenzje płyt, artykuły, wywiady, forum – muzyka filmowa, soundtrack, ost, biografia,
www.pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_folkowa definicje, charakterystyka, historia muzyki folkowej
www.pl.wikipedia.org/wiki/Taniec_ludowy tańce ludowe wszystkich krajów; definicje, parametry…
www.warsfolk.pl Strona Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “WARSFOLK”
www.muzykazreklam.pl Muzyka i piosenki z reklam, filmów, bajek i seriali. Możesz zobaczyć kto jest wykonawcą i jaki jest tytuł utworu.
www.nowamuzyka.pl codziennie aktualizowany serwis zawierający najświeższe informacje dotyczące nowych dźwięków, eksperymentów, premier, imprez i koncertów. Istnieje możliwość współtworzenia serwisu.
www.soundtracks.pl  – Serwis Muzyki Filmowej – muzyka filmowa, recenzje, biografie, newsy. 
www.muzyka.bosko.pl – strona poświęcona muzyce chrześcijańskiej: newsy, koncerty, artyści , mp3, teledyski, płyty, strefa tekstu.
www.infomusic.pl – Największy muzyczny portal, koncerty, nowości muzyczne, darmowe mp3, recenzje płyt CD, giełda muzyczna ( instrumenty muzyczne, gitary ), konkursy,  
www.polskirock.com – darmowy serwis muzyczny dla kompozytorów, twórców, wykonawców muzyki. Darmowe dodawanie, wrzucanie, ściąganie, pobieranie utworów, piosenek, … 
www.muzyka.pl – Polski Portal Muzyczny. Codzienna dawka informacji z rynku muzyki polskiej i zagranicznej. Recenzje, relacje, wywiady, zapowiedzi, koncerty, …
www.magazyngitarzysta.pl – strona magazynu fanów gitary; m.in. sklepy i kluby muzyczne w poszczególnych województwach
www.cojestgrane.pl – muzyczna mapa imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych w Polsce.
www.flamenco.art.pl – strona zespołu “VIVA FLAMENCO!”, historia flamenco 
www.ovo.art.pl – praca nad głosem, wokalne eksperymenty (m.in. głos biały), muzyka archaiczna, działania i warsztaty
www.gendos.art.pl Gennady “GENDOS” Tchamzyryn – artysta- muzyk z Tuwy (republika Federacji Rosyjskiej) – mistrz śpiewu gardłowego
www.serpent.pl – koncerty, płyty , recenzje
www.teatramatorski.pl – portal Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI: metodologia, scenariusze teatralne, ćwiczenia i pomysły, prawa autorskie
www.cea.art.pl – strona Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
www.bibliotekapiosenki.pl – od stycznia 2007r. rozpoczął działalność krakowski Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki. „ Nasza instytucja powstała z myślą o stworzeniu kompendium wiedzy o polskiej piosence, jej twórcach, wykonawcach i historii, przeznaczonym nie tylko dla amatorów polskiej piosenki, ale także dla jej badacza”.
www.venafestival.com – ideą festiwalu jest organizowanie obiektywnego konkursu, który wyłoni najlepszą piosenkę i najbardziej utalentowanego muzyka bądź grupę roku. Główna nagroda – 100 000 zł.
www.piosenka.net.pl – kwartalnik poświęcony twórcom i wykonawcom piosenki artystycznej pod redakcją wybitnego znawcy polskiej twórczości piosenkarskiej i znakomitego tej twórczości propagatora – Jana Poprawy.
www.polskieradio.pl/rckl – Radiowe Centrum Kultury Ludowej
www.nck.pl – Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych “Śpiewająca Polska”
www.polmic.pl – forum polskiego centrum informacji muzycznej
www.gembon.rockmetal.art.pl – audycje muzyczne polskiego radia
Polskie centrum informacji muzycznej – nowości, książki, czasopisma, płyty, nuty, organizacje, filharmonie, opery i teatry, orkiestry i zespoły, festiwale, konkursy, szkoły, wydawcy, biblioteki i muzea, kompozytorzy, wykonawcy, historia muzyki polskiej
www.jazz.krakow.pl/szkola/index.html?a=program – nowatorski program wypracowany poprzez wieloletnie doświadczenie edukacyjne autora – Grzegorza Motyki, zawierający materiały edukacyjne wykorzystywane w najlepszych amerykańskich i europejskich szkołach
www.fonosfera.pl/historia.html – historia muzyki (1955-1965)
Muzyczne bazy wiedzy – informacje muzyczne
Stowarzyszenie autorów ZAiKS – organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, prawo autorskie, ochrona utworów. 
Muzyczny niezbędnik telefoniczny – muzyczna strona informacyjna
www.spiewajmy.akcja.pl – informacje o warsztatach wokalnych, castingach, festiwalach, przeglądach, ogólnopolskich konkursach piosenki, adresy szkół dla wokalistów, kontakty do aranżerów i kompozytorów piosenek
www.spiewnik.com.pl – zbiór piosenek ( chwyty na gitarę, tabulatury, teksty )
www.lm.com.pl – teksty piosenek, legalne mp3
www.spiewnik.harcerski.pl – 1400 piosenek harcerskich, turystycznytch, szanty
www.spiewnik.jezus.pl – największy internetowy śpiewnik z piosenkami i pieśniami religijnymi
www.skrzyzowaniekultur.pl – wielki, warszawski festiwal muzyki, teatru i filmu, targi wydawnicze, warsztaty – muzyka świata
www.ballada.pl – OPPA – Międzynarodowy Festiwal Bardów – największy festiwal twórców piosenki w Polsce
www.jsbach.org – stona poświęcona twórczości J.S.Bacha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka – kompendium wiedzy o muzyce: gatunki, style, pojęcia, nazwiska 
www.johncage.info – strona poświęcona muzyce Johna Cage’a
www.cumet.barkeley.edu – centrum nowej muzyki i rozwoju technik nagrań dźwiękowych
www.milesdavis.com – strona poświęcona gigantowi jazzu – Milesowi Davisowi
www.monkzone.com – strona poswięcona twórczości amerykańskiego pianisty Theoloniuosa Monka, jednego z wielkich rewolucjonistów jazzu
www.cmgww.com/music/parker/home.htlm – biografia i dyskografia Charlie Parkera
www.dukeellington.com – legendarny kompozytor, pianista jazzowy,bandleader – Duke Ellington
www.cmgww.com/music/holiday – str. poświęcona wielkiej wokalistce jazzowej Billie Holiday
www.johnscofield.com – strona gitarzysty Johna Scofielda
www.mozdzer.com – oficjalna strona pianisty Leszka Możdżera
www.komeda.vernet.pl – strona dedykowana twórczości i osobie Krzysztofa Komedy
www.downbeatjazz.com – oficjalna strona
opiniotwórczego, amerykańskiego miesięcznika muzycznego – Down Beat
www.warszawskajesien.art.pl – strona festiwalu
muzyki współczesnej Warszawska Jesień
www.worldmusic.net/wmn/– portal
poświęcony muzyce etnicznej i folkowej – muzyka świata
www.globalrytm.net – muzyczne podróże po świecie
www.tvpkultura.pl – ciekawy kanał polskiej tv publicznej
www.gadki.lublin.pl – polska muzyka folkowa
www.glissando.pl – str. kwartalnika Glissando,
poświęcona zagadnieniom muzyki współczesnej i
improwizowanej
www.personagrata.pl – str. poświęcona zagadnieniom
interpretacji muzyki dawnej
www.kzww.pl – oficjalna strona Kapeli ze wsi Warszawa
www.tomaszstanko.pl – oficjalna strona wybitnego polskiego trębacza jazzowego – Tomasza Stańki
www.merlin.pl – największy sklep internetyowy z muzyką dla dorosłych i dzieci
www.muzyka.interia.pl – do kupienia płyty i poszczególne utwory
www.infomusic.pl – przewodnik po branży muzycznej – m.in. studia nagrań w poszczególnych województwach, instrumenty muzyczne, itp.
www.festivalinfo.pl – muzyka alternatywna, ballada, blues, country, dziecięce, elektroniczne, etno, folk, gothic, hardrock, heavymetal, hip-hop, jazz, klasyka, patriotyczne, poezja śpiewana, pop, punk, rock, reggae, religijne, ska, szanty, turystyczn; źródło informacji o wszystkich festiwalach w polsce, to portal dla twórczych i otwartych ludzi, szukających miejsca dobrej zabawy.

Jeśli nie podajemy konkretnego adresu strony wprowadź zaznaczoną kursywą nazwę w wyszukiwarce internetowej (np. google) i kliknij wyszukaj.

 

 

Studia nagrań w województwie kujawsko-pomorskim

 


KOMBINAT PRODUKCJI DŹWIĘKU

http://miwo94.wix.com/pro-sound

Wspieramy Twoje działania dźwiękiem: mastering, nagrania, reklama, muzyka, lektoring, wydawnictwo CD, pomiary i szkolenia

Adres: ul.Opławiec 12, 85-469 Bydgoszcz
Telefon: 604 187 217
E-mail: miwor@pro.onet.pl

Otwarte całodobowo


STUDIO NAGRAŃ KOWAL

http://studiokowal.pl/

Renowacja nagrań audio, aranżacja utworów muzycznych, nagłośnienie imprez, nagrania studyjne dźwięku, kompozycja i produkcja muzyczna, pisanie tekstów i scenariuszy.
Kilkunastoletnie doświadczenie, własny zespół muzyczny.
Noclegi i zaplecze socjalne.

Adres: ul. Piłsudskiego 72, 87-820 Kowal
Telefon: 609 723 285, 609 723 398
E-mail: studio@studiokowal.pl


ARTUR GRUDZIŃSKI – pianista wirtuoz, kompozytor, aranżer, współrealizator popularnych programów telewizyjnych: „Śpiewające fortepiany”, „Teleranek”,„Songowanie na ekranie”, obecnie – kierownik muzyczny programu: „Singa Dinga” emitowanego w TV PLUS. Kilkaset koncertów i realizacji radiowo telewizyjnych z czołówką sceny muzycznej: Cz. Niemen, A. Zaucha, M. Urbaniak, K. Prońko, E. Bem, M. Rodowicz, „ Skaldowie” ,G. Łobaszewska i in. Udział w realizacjach teatralno-muzycznych(m.in. „Roma”, „Rampa”, „Komedia”, Teatr Muzyczny w Gdyni)

Kompozycja i aranżacja piosenek (podkłady muzyczne, partytury orkiestrowe, ilustracja muzyczna reklam radiowo-telewizyjnych.
Oprawa muzyczna z własnym zespołem festiwali i konkursów piosenek.

Adres: ul. 20-tego Stycznia 20/1, 85-081 Bydgoszcz
tel. (052) 321 16 12, kom. 601 652 390

 

 

Artykuły o muzyce i nie tylko...

TEKSTY, PUBLIKACJE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ, METODY PRACY, KONTAKTY.


JA TO MAM SZCZĘŚCIE

– TEKST ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR 11-12/2014 AUTORSTWA ERWINA REGOSZA NA TEMAT PROJEKTU POD TYM SAMYM TYTUŁEM. “PRZEZ KILKA MIESIĘCY SŁOWO SZCZĘŚCIE I ZWIĄZANE Z NIM SKOJARZENIA POJAWIAŁY SIĘ W  GŁOWACH UCZNIÓW, UCZESTNIKÓW REALIZOWANEGO W TYM ROKU PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W TORUNIU PROJEKTU JA TO MAM SZCZĘŚCIE. MOJE ŻYCIOWE ROLE. SZCZĘŚCIE – WZORZEC SPOŁECZNO-KULTUROWY W ASPIRACJACH MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ DUŻO CZĘŚCIEJ NIŻ ZWYKLE.”


GŁOS. CZEŚĆ PIEŚNI

– TEKST ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR 12/2010 AUTORSTWA ERWINA REGOSZA ”WIEDZA ŚPIEWAJĄCYCH AMATORÓW O PIEŚNI TRADYCYJNEJ JEST ZNIKOMA. DLA WIELU Z NICH ŚPIEWANIE SKOJARZONE JEST Z AKTYWNYMI WSPÓŁCZEŚNIE WYKONAWCAMI, Z KTÓRYMI W RAMACH MUZYCZNYCH PREFERENCJI, CZY TEŻ WOKALNO – INSTRUMENTALNO – LITERACKIEJ ESTETYKI NAJBARDZIEJ SIĘ UTOŻSAMIAJĄ. ŚPIEW TRADYCYJNY NATOMIAST TO JAKIŚ BLIŻEJ NIEOKREŚLONY, LUDOWY SPOSÓB WYDOBYWANIA DŹWIĘKÓW, NAJCZĘŚCIEJ W STYLIZOWANYM, CEPELIOWSKIM WYDANIU, KTÓRY JEDNAKŻE Z PRAWDZIWĄ KULTURĄ LUDOWĄ I PIEŚNIĄ TRADYCYJNĄ MA NIEWIELE WSPÓLNEGO.”


GŁOS(3) – WARSZTATY

– TEKST ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR 3/2009 AUTORSTWA ERWINA REGOSZA.


GŁOS(2)

– TEKST ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR 11/2008 AUTORSTWA ERWINA REGOSZA NA TEMAT UTWORU CHRISA REA – TELL ME THERE,S A HAEVEN.  


GŁOS(1)

– TEKST ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR 10/2008 AUTORSTWA ERWINA REGOSZA GITARZYSTY, KOMPOZYTORA, PEDAGOGA, INSTRUKTORA MUZYCZNEGO WOAKNAUCZYCIELA EMISJI GŁOSU, NA TEMAT MOŻLIWOŚCI LUDZKIEGO GŁOSU…


WWW.PIANOEU.COM

– LANG LANG I TECHNIKA PIANISTYCZNA.


WWW.CENTRUMAPF.PL

– CENTRUM AUDIO-PSYCHO-FONOLOGII ESPACE W WARSZAWIE  ZAJMUJĄCE SIĘ TERAPIĄ METODĄ PROF. A. TOMATISA


ABECADŁO RECYTACJI (9), POEZJA ŚPIEWANA

– TEKST AUTORSTWA ANTONIEGO SŁOCIŃSKIEGO I ERWINA REGOSZA, DOTYCZĄCY ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POEZJI ŚPIEWANEJ (DEFINICJE, POJĘCIA, SUGESTIE I PRZESTROGI) ZAMIESZCZONY W BIULETYNIE INFORMACJI KULTURALNEJ NR. 7-8/ 2007


WWW.PUBLIKACJE.EDU.PL

– STRONA DLA NAUCZYCIELI-ZAWIERA PUBLIKACJE I KONSPEKTY PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTANIA W PRACY EDUKACYJYJNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (NA TEJ SAMEJ STRONIE WIELE PODOBNYCH LINKÓW)


FORTEPIANÓWKI
(W TRÓJPODZIALE DO ZAIKS)
– MUZYK, KOMPOZYTOR, ARANŻER –MICHAŁ CZAPOSKI – TORUŃ,
TEL. KOM. 603165807