Konkurs na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu

Konkurs na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu

 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu